FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Pro pokládání dotazů do poradny je nutné, abyste se přihlásili! Učinit tak můžete ZDE

DOTAZY NA TÉMA POPLATKY ZA STUDIUM

odpovídal(a): Redakce

Tři bakalářská studia a dvě magisterská

Dobrý den, v současnou chvíli řeším poplatky za studium na VŠ z důvodů více současně studovaných oborů. Studovat jsem začal v roce 2011 současně (oba se překrývaly) 2 studijní Bc. programy ekonomického typu z toho však byl jeden neúspěšně ukončen po prvním semestru, v tom druhém jsem pokračoval a následně ho úspěšně dokončil, avšak s půlročním prodloužením. První dotaz směřuje právě k neúspěšně ukončenému programu, bude se tato doba připočítávat k druhému studovanému programu, nebo je to bráno jako jeden program a tedy se mi započítá pouze 3,5 roku studia? Druhý dotaz se pak vztahuje k nynějšímu studiu, kdy pokračuji na navazujícím Mgr. studijním programu. Standardní doba Mgr. jsou 2 roky, s tím, že prodloužit lze o rok. Jak ale uvádím, prodlužoval jsem o půl roku, znamená to, že nyní mohu prodloužit opět jen o půl roku, tedy studovat bezplatně Mgr. program maximálně po dobu 2,5 let (Aniž by se zde projevil vliv neúspěšně ukončeného Bc. programu.)? Situaci jsem si však ještě trochu zkomplikoval, protože jsem se současně zapsal na dva studijní navazující Mgr. programy, chtěl bych se proto zeptat, zda tyto dva programy budou brány jako jeden, to znamená, že zde odpadá jak poplatek za další studium, tak i v případě, pokud jeden z nich po semestru ukončím, se nepromítne dané ukončení v rozmezí určenému ke studiu. Tedy, že se nebude zkracovat 2,5 roku, případně 2 roky studií na Mgr.? S posledním mým dotazem bych chtěl ještě zůstat u současného studia (2 studijní Mgr. programy) a k tomu přidat zápis do Bc. studia. Chtěl bych se zeptat, zda je můj předpoklad správný, zní takto.: V případě současného studia Bc. programu k již dvou uvedeným navazujícím, se poplatku za další studium nevyhnu, neboť se jedná o nepřekrývající studium, stejně tak by docházelo v případě zrušení tohoto studia ke zkrácení možnosti bezplatného studia na navazujícím studijním programu (Tzn. pokud po půl roce nechám Bc. studia, tento půl rok mi zkrátí možnost bezplatně studovat na navazujícím). Je tento můj předpoklad správný? Pokud ano, je výhodnější zrušit studium, co nejdříve? (Vypočítává se doba za delší studium a za další studium v jednotlivých dnech, nebo v celých měsících, popřípadě v jiných časových rozmezích?) Děkuji Vám za odpověď a věnovaný čas. S pozdravem, D.T.


odpovídal(a): Redakce

Poplatky po neúspěšném studiu

Dobrý den, ráda bych se zeptala jak je to s placením školného v následujícím případě: mám za sebou dva roky studia bc oboru, který je standardně na tři roky. Ze školy odcházím a ráda bych si časem udělala bc v oboru stavitelství, který je standardně na čtyři roky. Jak to je v tomto případě s placením poplatků za studium? Budu platit dva roky, nebo jen jeden? Předem díky za odpověď.odpovídal(a): Redakce

Částečný souběh dalšího studia

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak je to s poplatky za studium v případě studia více oborů. Od 1.7.2011 do 26.8.2014 jsem byla studentkou prezenčního bakalářského programu, který jsem úspěšně ukončila. Od 2.9. 2013 studuji pětiletý prezenční magisterský program. Přibližně rok jsem tedy studovala dva obory současně a nyní pokračuji v započatém pětiletém prezenčním magisterském programu. Dnes mi přišlo rozhodnutí rektora, že bych měla od akademického roku 2013/2014 za studium platit dle §58 odst. 4 zákona o vysokých školách. Ze zákona ani z rozhodnutí školy však nejsem moudrá. Měla jsem zato, že pokud začnu studovat druhý obor dříve než ukončím první obor (a první obor úspěšně dostuduji), bude se jednat o souběh řádných studijních programů, a za studium tedy platit nebudu. Vysvětlíte mi prosím, jak to tedy je? Mnohokrát děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výše poplatku podle prestiže školy

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se poplatky za studium liší škola od školy (prestiž školy, apod.) a čím se výše poplatků měří? Také bych se chtěla dotázat, zda máte představu, na která vysoké škole jsou poplatky nejvyšší a proč? Zároveň prosím o svolení Vaše odpovědi publikovat ve svém článku, který bude sloužit ke státnicím ze žurnalistiky. Děkuji mnohokrát za Váš čas


odpovídal(a): Redakce

Poplatky za delší studium u druhého oboru

Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat. Předpokládejme, že jsem absolventem bakalářského studia (studoval jsem 3 roky) a také magisterského studia (studoval jsem 3 roky) na té samé škole. Tudíž jsem standardní dobu studia překročil pouze o jeden rok a to v magisterském programu. Kdybych se přihlásil na jinou školu a nastoupil do nového bakalářského studia, mám nárok neplatit poplatky za dElší studium, protože mi ještě jeden rok zbyl na jiné škole v BC studiu ? Co se týče poplatku za dAlší studium, ty by mě neminuly, je tomu tak? Děkuji moc S pozdravem Marian Cienciala


odpovídal(a): Redakce

Poplatek již po dvou letech studia

Dobrý den, děkuji za odpověď, ještě navazuji na předchozí dotaz "Studuji 2 magisterské obory. Jeden jsem začala studovat v roce 2013, druhý 2014. Na konci roku 2015 chci zakončit první(tj. po 2,5 letech) a poté dokončit druhý obor v roce 2016 (tj. také 2,5 roku... " Znamená to tedy, že u druhého oboru se platí za delší studium již po 2 letech, tam již není možnost 2+1 roku pro platbu pouze za další studium? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Poplatek po ukončení jednoho ze dvou studií

Dobrý den, mám dotaz k poplatkům za studium. Studuji 2 magisterské obory. Jeden jsem začala studovat v roce 2013, druhý 2014. Na konci roku 2015 chci zakončit první(tj. po 2,5 letech) a poté dokončit druhý obor v roce 2016 (tj. také 2,5 roku). Ve chvíli kdy ukončím obor první, budu ještě studovat obor druhý, který hodlám zakončit ve standardní době studia + jeden rok. Jsou s tím tedy spojeny poplatky za dAlší studium (cca 3000 kč) nebo už je to počítáno jako dElší studium? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Žaloba proti poplatku

Dobrý den, byl jsem student magisterského studia. Dobu studia (2+1) jsem překročil o 5 dnů. Tato skutečnost je dána rozdílem dne zápisu do studia a dnem vykonání státní zkoušky (který nemohu ovlivnit) a byl mně vyměřen poplatek necelých 10 000 Kč. Tedy každému kdo si prodlouží studium o rok, škola naúčtuje tento poplatek, který je z mého pohledu nepatřičný. Tato skutečnost není v zákoně dostatečně ošetřena a škola toho využívá. Nelze si tak prodloužit studium o rok, aniž by student nezaplatil tento poplatek, ale pouze o půl roku. Podal jsem odvolání rektorovi, bohužel bylo neúspěšné. Jaké jsou možnosti dalšího postupu a šance na úspěch proti zrušení tohoto poplatku, pokud nějaké možnosti jsou? Předem děkuji za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Vliv neúspěšného bakalářského studia na magistersk

Dobrý den, ráda bych se zeptala, kolik semestrů budu muset platit na navazujícím magisterském programu. Studovala jsem: 1) ČVUT bakalářské studium řádně ve 3 letech 2) VŠE souběžně bakalářské studium pouze 4 semestry (poplatek za delší studium jsem neplatila) a následně jsem se rovnou dostala na navazující, tak jsem toto studium ukončila 3) ČVUT magisterské - po 2 měsících jsem studium ukončila 4) VŠE magisterské, které právě studuji Na bakaláři jsem tedy přesáhla povolené 3+1 rok o 1 rok a z magisterského jsem si již "vyplácala" 2 měsíce. Znamená to, že z přidělených 2+1 roku na ing. mi bude odečten 1 rok za bakaláře + 2 měsíce? Nebo mi budou započteny 2 roky z bakaláře? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

Placení na magisterském studiu

Dobrý den, chtěla bych se zeptat pokud překročím při studiu Bc. o více jak 4 roky budu platit. Poté když půjdu na magisterské budu platit i tam? Děkuji :)odpovídal(a): Redakce

Poplatky při studiu více oborů najednou

Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat, jak to bude v mém případě s poplatky za VŠ studium. Hned po střední škole, v 19 letech jsem nastoupila do tříletého bakalářského programu - obor sociální práce, který jsem v řádné době úspěšně ukončila (2011-2014). V posledním roce studia (r. 2013) jsem nastoupila ještě do pětiletého magisterského programu - obor právo (2013-2018). Rok jsem studovala současně, nyní jsem tedy ve 2. ročníku oboru právo. V dalším akademickém roce bych chtěla začít ještě navazující magisterský program sociální práce (2015-2017). Zajímalo by mě, zda bych platila nějaké poplatky v případě, že bych studovala oba obory současně, a také v případě, že bych studia práv zanechala a dostudovala jen navazující magisterské studium. V případě úspěšného ukončení obou studií v řádné době bych dostudovala navazující sociální práci v 25 letech a práva v 26 letech. Věková hranice by tedy podle mého názoru neměla hrát roli. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Lze studovat zdarma více oborů po sobě?

Dobrý den, chci se zeptat zda když jsem studoval 5 let na státní vysoké škole (3 roky - Bc. a 2 roky - Ing.) a momentálně jsem se přihlásil opět do bakalářského studijního programu na státní VŠ. Zda mi může škola vyměřit roční poplatek za studium? U předešlého studia jsem neměl žádné delší studium a pokud vím tak studovat bakaláře je umožněno 4 roky a magisterské studium 3 roky. Takže bych měl mít stále jeden rok bakaláře zdarma nebo to tak není? Předem děkuji za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Neúspěšné studium a poplatky za delší studium

Dobrý den, v červnu tohoto roku jsem uzavřela studium na magisterském programu Divadelní fakulty AMU, nyní jsem čekatelem na státnice. Studentem tohoto programu jsem od 3. 9. 2012, tedy ve standardní době studia, žádné jiné navazující magisterské studium jsem nestudovala. Ale v bakalářském studijním programu jsem studovala: 1) od 21.8. 2007 do 10. 12. 2008 - 478 dní neúspěšně bakalářský studijní program 2) od 11. 12. 2008 do 8. 12. 2009 - 363 dní neúspěšně pětiletý magisterský studijní program, který ale není navazující 3) od 9. 12. 2009 do 21. 2. 2010 75 dní neúspěšně pětiletý magisterský studijní program, který není navazující, ten ale probíhal současně s dalším úspěšným studiem. 4) 2009 - 2012 jsem vystudovala bakalářský studijní program, který jsem úspěšně dokončila, poslední ročník jsem ale už samozřejmě platila školné, podle § 58 odst. 3 Zákona o VŠ. Tím, jsem si myslela, že je vše vyřízeno a že začínám magisterský program s čistým štítem. Minulý týden mi ale přišel dopis ze školy, že mám zaplatit školné a to navíc ještě zpětně za loňský školní rok. Na své stránce ve studijním systému KOS mám napsáno, že studuji standardní dobu studia. Navíc jsem za to už platila to školné v posledním ročníku bakalářského programu. Všude na internetu v poradenských stránkách pro studenty je napsáno, že se to vyměřuje zvlášť pro bakalářský a zvlášť pro magisterský program, ale nedaří se mi to v tom zákoně najít. Pokoušela jsem se to včera vyřešit na studijním, ale řekli mi, že to tak je v pořádku. Prosím Vás tedy o radu. 1) Můžu platit v magisterském programu za neúspěšné studium v bakalářském programu? 2) Můžu platit školné dvakrát za stejné neúspěšné studium? 3) Mohou mi to vyměřit zpětně? Mnohokrát děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Zvýšení poplatku na Masarykově univerzitě

Dobrý den, mám dotaz ohledně poplatků, dozvěděl jsem se, že se na MU mají ted zvýšit z nějakých 4000 na 15000 není to příliš velké zvýšení, dá se s tím něco dělat? Na MU jsem nastoupil minulý akademický rok, kdy byly právě takové poplatky, což se mi zdálo rozumné, jelikož jsem počítal, že v průběhu dalšího roku mě poplatky neminou, neboť jsem měl předtím neúspěšné studium jinde. Děkuji za odpověď. V případě podrobnější komunikace Můj mail Majki.1@seznam.cz


odpovídal(a): Redakce

Výše poplatku za delší tudium

Dobrý den, Mám dotaz ohledně nástupu na magisterské studium Národohospodářké fakulty od letního semestru 2015. V únoru dokončím své studium na Technické univerzitě v Liberci a ráda bych nastoupila od letního semestru na Národohospodářskou fakultu. V Liberci prodlužuji o půl roku kvůli neúspěšnému složení státní závěrečné zkoušky. Na studijním oddělení Národohospodářské fakulty mi sdělili, že v případě úspěšného složení přijímacích zkoušek budu přijata. Otázka zní, v případě, že by se mi studium na VŠE nedařilo a ukončila bych ho na konci letního semestru 2015 a od září bych nastoupila na jinou vysokou školu na magisterské studium, kolik by činily poplatky při studiu na magisterském stupni na jiné státní vysoké škole? Děkuji Vám předem za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dotaz test

test


odpovídal(a): Redakce

Dotaz test

test


odpovídal(a): Redakce

Úspěšné a neúspěšné souběžné studium

Dobrý den, prosím o vysvětlení,souběžné doby studia - dle zákona se započítává pouze jednou. Můj konkrétní příklad: Roku 2009 jsem zahájila bakalářské studium které jsem 26.6.2013 úspěšně zakončila V roce 2011 jsem zahájila souběžné studium, které bylo neúspěšně ukončeno dle §65,1c dne 8.11.2013(135dní)Dne 25.7.2013 jsem zahájila magisterské studium,které bylo neúspěšně ukončeno §56,1b dne 7.3.2014(119dní) Dne 23.7.2014 - dosud studuji magisterské st. Započítá se doba neúspěšného souběžného studia od r.2011 či jen doba od úspěšně zakončeného bakalař.studia tj. od 26.6.2013? Dle §58 odst.3zákona o VŠ se do doby studia započtou též doby všech předchozích studií..přičemž období, ve kterém student studoval v takovýchto studijních programech a v aktuálním studijním programu souběžně, se do doby studia započítávají pouze jednou!! Děkuji Jana VeseláPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.