FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Omlouváme se čtenářům a uživatelům našeho Poradenského centra, ale poradna mzdy je dočasně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

DOTAZY NA TÉMA SRÁŽKY ZE MZDY

odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, chtěla bych se zeptat jestli postupuji při provádění srážek ze mzdy správně. je-li vedena přednostní pohledávka + další pohledávky.První vypočítaná srážka (na přednostní pohledávku) bude sražena v plné výši, v dalším měsíci se vypočítá opět srážka na přednostní pohledávku a srazí se z té 1/3 určené na přednostní pohledávky jen potřebná část.Tím je splacena přednostní pohledávka. Další měsíce se počítá srážka jen na ostatní pohledávky.


odpovídal(a): Redakce

Srážky 2009

Dobrý den, dočetla jsem se, že od 1.1. 2009 se zvyšují nezabavitelné částky při srážkách ze mzdy. Ráda bych se zeptala, zůstal-li mechanismus výpočtu stejný jako v r.2008 (samozřejmě s ohledem na zvýšené částky), nebo se změnil. Děkuji.odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy 2009

Srážky ze mzdy 2009 Navazuji na předešlý dotaz se stejným názvem. Srážky z náhrady mzdy, event. nemocenského jsou dány novým zákonem. Ale jsou zaměstnanci, kteří přecházejí s nemocenskými dávkami z r. 2008 do r. 2009. Např. zaměstnanec je dlouhodobě nemocen od 1. 6. 2008 dosud. Z přechodného ustanovení § 188 Zákona o NP vyplývá, že se nesmí provést srážka pro spoření, půjčky, pojistky atd. zaměstnanci ani z těchto přecházejících dávek. Chápu to správně?


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy 2009

Dobrý den, náš dotaz se týká nového zákona č.187 o nem. pojištění §188, odst.2 Dohody o srážkách z dávek s vyjímkou dohody o srážkách na úhradu přeplatku na dávce uzavřené před lednem 2009 pozbývají platnosti dnem 01.01.2009. Srážky z dávek se ve výplatních termínech připadajících na období po 31.12.2008 neprovedou ani tehdy pokud byla dávka zúčtována za období před 01.01.2009.Zajímalo by nás, zda se toto týká i dohod o srážkách ze mzdy, které má zaměstnanec uzavřeny s úvěrovými společnostmi(Home Credit, Profireal) a které my provádíme z jeho mzdy.Děkujeme za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak postupovat v případě srážek ze mzdy při odstupném. Zaměstnanci budeme vyplácet v jednom měsíci poslední mzdu za vykonanou práci spolu s odstupným. Mám při výpočtu nezabavitelné částky rozdělit na 2 mzdy (odstupné a mzda za předchozí měsíc) a spočítat tak nezabavitelnou částku na každou zvlášť nebo tyto příjmy sečíst a spočíst z toho pouze jednu nezabavitelnou částku? Zaměstnancův dluh je takový, že by z odstupného nezbylo prakticky nic. V případě, že budu počítat nezabavitelnou částku na každý příjem zvlášť, posuzuje se odstupné (trojnásobek průměrného výdělku) za příjem jako celek nebo ho mohu rozdělit na 3 platy a z každého spočítat nezabavitelnou částku? Předem děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, vedu DE, jsme malá organizace.Na našeho zaměstnance přišel exekuční příkaz. Tento zaměstnanec v tomto měsíci 3 týdny pobíral nemocenské dávky, které vyplácí OSSZ.Jak mám v tomto případě postupovat? Mohu si z OSSZ vyžádat potvrzení o jeho nemocenských dávkách a srážku provést i z těchto dávek, nebo provést srážku pouze z čisté mzdy za 1 týden? Velmi děkuji za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, je možné z nemocenských dávek provádět: a/ srážky základě výkonu soudního rozhodnutí, b/ jiné srážky (např. za zaměstnavatelem vystavený zdravotní průkaz)? Děkuji moc za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, prosím o radu. Mám zaměstnance, na kterého přišla exekuce(přednostní,nezaplacené zdr.poj.VZP), je svobodný, žije s družkou, mají spolu 9 dětí ve věku 18-3 roky.Nejstarší dccera (18) s nimi nežije, dcera (16) má syna, o kterého její matka požádala soud o svěření vnuka do vlastní péče.Soud svěřil vnuka pouze do 11.10.08, poté musí být další jednání. Zaměstnanec přinesl ještě prohlášení, že jeho družka nikde nepracuje a nemá žádný příjem. Prosím o radu, jak spočítat exekuci, když jeho čistý příjem činí 10 860,- Kč. Děkuji Vávrová


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den,mám povinnost provádět srážky ze mzdy na základě dohody s úvěrovou společností a zaměstnancem uzavřené před 1.1.2007. Jak zaměstnanec prokáže počet vyživovaných osob, pokud je svobodný a má dítě. Záleží jestli s ním žije ve spol. domácnosti?děkuji


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, ještě prosím jeden dotaz ke srážkám ze mzdy(dohoda na srážky HomeCredit)Jak určím, jestli je dítě vyživovaná osoba, pokud je zaměstnanec svobodný a zda je rozdíl, pokud s dítětem žije ve spol. domácnosti nebo ne.Jaké potřebuji potvrzení nebo prohlášení zam.děkuji ar.odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, chtěla bych se zeptat,jak postupovat, když zaměstnanec má na zápočt.listu uvedeno pouze srážky- číslo účtu u banky a měsíční sráženou částku.Jiné údaje nejsou uvedeny.Dále má uvedeno č. účtu a částku na půjčku u předchozího zaměstnavatele. Jsme povinni srážet půjčku?Musí mi zaměstnavatel zaslat kopie dohod ke srážkám a uvést jiné údaje?Děkuji ar.


odpovídal(a): Redakce

Základní nezabavitelná částka

Dobrý den, zaměstnanec má nařízenou exekuci. Je ženatý (manželka v evidenci na ÚP), má 2 děti. Mám uplatnit nezabavitelnou částku i na manželku? Velmi děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Zaměstnanec má nařízenou exekuci na plat.Jeho čistá mzda činí 9714 Kč.Vypočítala jsem výši možných srážek na 2986 Kč,je výpočet správný ? Děkuji za odpověď.Špaldová


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, prosím Vás o radu ohledně výpočtu exekuce z výplaty. Čistá mzda zaměstnance, který je svobodný a bezdětný činí 12.526Kč. Jedná se o exekuci z bývalého podnikání - tuším nepřednostní exekuce. Můžu Vás požádat o konkrétní výpočet? Jaká částka se srazí a jaká se mu vyplatí na b.ú.? Moc děkuji, z těch všech informací okolo nejsem bohužel moc moudrá:o( Edita


odpovídal(a): Redakce

Srážky z nového zaměstnavatele

Dobrý den, na předchozím zápočtovém listu od zaměstance jsou uvedeny srážky na výživné a úvěr. Mám to brát jako směrodatné a pokračovat ve srážkách u tohoto zaměstance, či mám počkat na nějaké rozhodnutí. V případě úvěru, pokud se nejedná o rozhodnutí soudu nejsme jako organizace povinna mu srážet a může si úvěr platit sám? A jak je to v případě výživného, měl by přinést rozhodnutí soudu? děkuji za Vaši odpověĎ.


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu ohledně exekuce na zaměstnance. Zaměstnanec má čistý příjem 15000Kč, je svobodný a nemá žádnou vyživovací povinost.Má soudem určenou srážku ze mzdy (výživné)1000,-/měsíc. a nyní přišlo exekutorský rozhodnutí na provádění srážek (nepřednostních)na celkouvou částku 40 000,-. Jaká částka připadne na nepřednostní srážku.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu ohledně…

Dobrý den, chtěla jsem poprosit o radu ohledně exekuce na zaměstnance. Zaměstnanec má čistý příjem 7093,-- Kč, je svobodný a nemá žádnou vyživovací povinnost. Jde o přednostní pohledávku ve výši 38 780 v prvním pořadí a 57 100 ,- v druhém pořadí na jednom usnesení, včetně nákladů exekutora. V usnesení se uvádí" Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení zákl. nepostiž. částky, lze srazit k vydobytí pohledávky oprávněného dvě třetiny, k vydobytí pohledávky se provádí srážky nejprve z druhé třetiny a, nestačí-li tato třetina k její úhradě, i z první třetiny zbytku čisté mzdy. Zvláštní předpis stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, tato částka se přičlení k první třetině zbytku čisté mzdy". Po odečtení zákl.nezabav.částky (6281,-Kč)zbyde 812,-Kč. Moc nechápu, co mu tedy mám srazit. Jestli tedy obě třetiny plus 812,- Kč nebo jenom jednu třetinu. Děkuji Vám předem za odpověď a přeji krásný zbytek dne.


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den. Potřebovala bych poradit ohledně srážky zaměstnanci, kde přišel výkon rozhodnutí ze soudu. Chápu výpočet nepostižitelné částky a pod., ale není jasný výklad znění usnesení:"Z čisté mzdy, která zbývá po odečtení základní nepostižitelné částky a která se zaokrouhlí ....., lze srazit k vydobytí pohledávky oprávn. dvě třetiny, k vydobytí pohled. se provádí srážky nejprve z druhé třetiny a nestači-li tato třetina k její úhradě, i z první třetiny zbytku čisté mzdy. Zvláštní předpis stanoví částku, nad kterou se srazí zbytek čisté mzdy bez omezení, tato částka se přičlení k první třetině zbytku čisté mzdy. Co mám tedy sráže. Jen tu druhou třetinu, nebo raději hned obě třetiny plus tu částku bez omezení? Moc děkuji za odpověd.


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý den,prosím o radu.Máme zaměstnance,který má exekuci z platu,(1 nepřednostní a 3 přednostní exekuce). Zajímalo by mě,jak je to v případě,že se setká nepřednostní exekuce(doručená jako úplně první) a 3 přednostní exekuce (doručeny až po první nepřednostní exekuci).Je možné srážet třetinu na nepřednostní exekuci když jsou za ní v pořadí tři další a všechny přednostní?Nebo nezáleží na pořadí a nejprve se sráží přednostní exekuce i když jsou později doručené ? Když se sejdou 3 PŘEDNOSTNÍ exekuce, jejich posloupnost splácení je určena datumem jejich doručení? Tj.,že splácím jednu po druhé,nikoliv že mezi ně rozděluji vypočtené třetiny????


odpovídal(a): Redakce

Srážky ze mzdy

Dobrý večer, měla bych dotaz ohledně exekuce na zaměstnance. Zaměstnanec má čistý příjem 14951,-- Kč, je svobodný a nemá žádnou vyživovací povinnost. Jde o přednostní pohledávku ve výši 16548,- včetně nákladů exekutora. Po odečtení zákl.nezabav.částky (6281,-Kč)zbyde 8668,-Kč. Mohu mu (nebo musím) celou tuto částku srazit na exekuci, nebo pouze 2 třetiny, tj. 4186,-Kč. Děkuji Vám předem za odpověď a přeji krásný zbytek večera.