Dobrý den, mám na Vás nìkolik dotazù: …

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 14.11.2002 12:44


Dobrý den, mám na Vás nìkolik dotazù: 1/Pokud s.r.o., které se zabývá prodejem kosmetiky a èistících prostøedkù ( dováží ze SRN ) daruje na povodnì toto zboží, jehož celková hodnota bude pøesahovat 2.000,-Kè, jednotlivé zboží však nikoli, splòuje tento dar podmínky § 15 odst. 8 a 9 a § 20 odst. 8 ZDP? Jak upravíme " nejelegantnìni " náklady ( úètuje sklad metodou B - nakoupené zboží figuruje na 504 )? Lze: na MD 543 a 343/ na D 604? 2/Mùže zamìstnanec, který má pùl dne dovolenou ( odpracuje 4 hod. z 8 hod. pracovní smìny ) nárok na jedno hlavní jídlo ( na stravenku ) a je pøíspìvek 55% pro zamìstnavatele daòovì uznatelný výdaj? Ve " Mzdové úèetní " è. 6/2002 je psáno, že ano, nebo za odpracovanou smìnu se považuje smìna, která trvala alespoò 3 hod. Naopak jeden z auditorù se odkazuje na Pokyn D-190 k ustanovením zákona è.586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, (z § 24) vyplývá, že zamìstnavatel nemùže uplatnit pøíspìvek na jedno hlavní jídlo v prùbìhu jedné pracovní smìny za zamìstnance, který odpracuje pouze èást pracovní smìny nebo je vyslán na pracovní cestu, pøi které mu pøísluší stravné podle §5 a §12 zákona è.119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znìní pozdìjších pøedpisù. A odpovídá ne! Prosím, objasnìte mi to. 3/Setkala jsem se s názorem, že FO, která není zapsána v Obchodním rejstøíku si nemùže uplatnit reklamní pøedmìty jako daòovì uznatelný výdaj, by by byly ostatní podmínky dle §25 odst.1 písm.t splnìny, protože nesplòuje podmínku, že reklamní pøedmìt bude opatøen obchodní firmou! Je to tak? 4/ S.R.O. si nakoupilo osobní auto, které odepisovalo 4 roky. Nyní jej chce prodat. Pøi koupi si pøirozenì DPH neuplatnilo na vstupu a auto se samozøejmì prodává nyní za nižší cenu, než bylo poøízeno. Musí odvést DPH z tohoto prodeje? Setkala jsem se s názorem, že nikoli, pouze pokud by prodejní cena pøevyšovala nákupní, tak ano! Dìkuji a pøeji hezký den E.H.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 14.11.2002 13:32


K 1) dar je ve formě Vašeho zboží je třeba vyspecifikovat v darovací smlouvě zak, aby hodnota vyla vyšší jak 2.000,-Kč. k2)Přikláněl bych se v tomto případě k dikci pokynu D - 190. K 3) Vzhledem k tomu že naše právní uprava rozeznává dva podnikatelské subjekty a to PO a FO pak za obchodní jméno FO se považovat jméno a příjmení. Pokud toto obchodní jméno ponese reklanmí předmět lze jej považovat za daňově uznatelný výdaj. k 4) V tomto případě je naplněn § 8e) ZDPH a nejedná se o zdanitelné plnění.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď