Vážení poradci, měl bych dotaz ohledně založení…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 12.09.2002 09:47


Vážení poradci, měl bych dotaz ohledně založení občanského sdružení sportovního zaměření dle zákona č.83/1990. Je možné založit sdružení pro sport kde jednotlivý jeho členové (fyzické osoby) vloží určitou finanční částku do tohoto sdružení za kterou se zaplatí pronájem tělocvičny, popřípadě zájezd sportovního zaměření nebo sportovní potřeby? Lze tuto částku přiznat jako náklady do daňového přiznání? Jaké všechny podmínky musí toto sdružení splňovat?Existuje někde na vašem portálu příklad smlouvy o podobném sdružení?

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 13.09.2002 10:59


Obecně Existují dva typy sdružení podle ObchZ: ?sdružení fyzických nebo právnických osob, které má právní subjektivitu, ? sdružení několika osob, které nemá způsobilost k právům a povinnostem. Sdružení s právní subjektivitou Sdružení je předmětem zákonné úpravy podle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, kde je definováno, že způsobilost mít práva a povinnosti mají i právnické osoby, kterými jsou též sdružení fyzických nebo právnických osob nebo účelová sdružení majetku, neboť k ochraně svých zájmů nebo k dosažení jiného účelu mohou právnické osoby vytvářet zájmová sdružení právnických osob. K založení sdružení se vyžaduje písemná zakladatelská smlouva uzavřená zakladateli nebo schválení založení sdružení na ustavující členské schůzi. O založení sdružení na této schůzi se sepíše zápis obsahující seznam zakládajících členů sdružení s uvedením jejich jména (názvu) a bydliště (sídla) a podpisy členů. Právní způsobilost sdružení Sdružení nabývá právní způsobilosti zápisem do registru sdružení. K návrhu na zápis do registru se přikládá zakladatelská smlouva nebo zápis o ustavující členské schůzi spolu se stanovami. Návrh podává osoba zmocněná zakladateli nebo ustavující členskou schůzí. Před zánikem sdružení se vyžaduje likvidace, jestliže jmění sdružení nepřechází na právního nástupce. Sdružení zaniká výmazem z registrace. (podrobněji viz § 18 až 21 ObčZ) Sdružení bez právní subjektivity Vztahy mezi účastníky tohoto typu sdružení upravuje § 829 až 841 ObčZ. Uvedené sdružení nemá způsobilost k právům a povinnostem, není tedy právnickou osobou. Za závazky, které sdružení uzavře, odpovídají přímo jeho účastníci. Účelem sdružení je dosáhnout společně sjednaného cíle. Z uvedeného ustanovení zákona je zřejmé, že jestliže sdružení nemá právní subjektivitu, není možné uzavřít smlouvu mezi majitelem nemovitosti a sdružením. Každý účastník, i když nevykonává správu, má právo přesvědčit se o hospodářském stavu sdružení. Každý účastník může ze sdružení vystoupit, ne však v nevhodné době a k újmě ostatních členů sdružení. Z vážných důvodů však může vystoupit kdykoliv, a to i když byla dohodnuta výpovědní lhůta. Z vážných důvodů lze účastníka ze sdružení vyloučit, a to pouze jednomyslným usnesením ostatních členů sdružení, nestanoví-li smlouva jinak. Účastníkovi, který vystoupil nebo byl vyloučen, se vrátí věci vnesené do sdružení. Podíl majetku podle stavu v den vystoupení nebo vyloučení se mu vyplatí v penězích. Při rozpuštění sdružení mají účastníci nárok na vrácení hodnot poskytnutých k účelu sdružení a vypořádají se mezi sebou o majetek získaný výkonem společné činnosti sdružení způsobem stanoveným ve smlouvě, jinak rovným dílem. Účetně Zájmové sdružení právnických osob založené podle ustanovení § 20f a násl. ObčZ (sdružení s právní subjektivitou) musí účtovat podle Opatření FMF čj. V/20 531/1992, kterým se stanoví účtová osnova a Postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace, v platném znění. Sdružení bez právní subjektivity není právnickou osobou, a tudíž ani účetní jednotkou ve smyslu § 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Účetnictví za sdružení může vést v souladu se smlouvou o sdružení pověřený účastník sdružení. V tomto případě se účetnictví vede v účetní soustavě, ve které účtuje tento pověřený účastník sdružení. Při skončení činnosti sdružení nebo minimálně na konci účetního období je nutné rozdělit na jednotlivé účastníky sdružení v dohodnutém poměru náklady a výnosy, resp. příjmy a výdaje a vyřešit majetkové vztahy mezi účastníky, zejména k dlouhodobému majetku získanému z prostředků vytvořených z činnosti sdružení. Příslušná výše nákladů a výnosů. resp. výdajů a příjmů zjištěná a předaná účastníkem pověřeným vedením účetnictví sdružení se zaúčtuje do účetnictví přebírajícího účastníka na základě zvláštního účetního dokladu. Přebírané údaje se přitom netransformují do ukazatelů účetní soustavy přebírajícího účastníka, pokud ten účtuje v jiné účetní soustavě, než je ta, ve které se účtují účetní případy sdružení (např. výdaje z peněžního deníku se netransformují na náklady do podvojného účetnictví). Pokud je některý z účastníků sdružení ze smlouvy pověřen vedením účetnictví za sdružení, odpovídá za metodickou stránku vedení účetnictví a za uložení (archivaci) originálních účetních dokladů a dalších účetních záznamů vztahujících se k činnosti sdružení a přiměřeně se na něho vztahuje § 37 ZoÚ. Daňově Podnikatelé-fyzické osoby mohou uzavírat smlouvu o sdružení ke společnému podnikání nebo k jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. při dosahování příjmů podle § 7 ZDP). Poměrná část nákladů a výnosů, resp. výdajů a příjmů musí být předána jednotlivým členům sdružení zvláštním účetním dokladem. Pro účely zjištění základu daně z příjmů je nutno, aby byl tento doklad doplněn o položky připočitatelné a odpočitatelné od základu daně z příjmů, včetně údajů o darech atd. Právní úprava ? § 37 ZoÚ ? § 7, 12 ZDP ? § 18 až 21 a § 829 až 841 Občn.Z


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď