Naše firma by chtěla prodávat software přes…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 29.07.2002 14:05


Naše firma by chtěla prodávat software přes Internet do zahraničí. Prodej bude uskutečněn přes některý zahraniční server a prodejem se rozumí udělení licence k užití programu. Fyzicky tedy nebude probíhat žádná zásilková činnost, maximálně zaslání dokumentace poštou. Jakým způsobem je v tomto případě uplatňováno DPH na výstupu a jaké účetní doklady je nutné vést pro jednoduché účetnictví. Prodej bude zřejmě zprostředkován firmou, která spravuje zahraniční server, takže přímé platby od zákazníků nepůjdou ale zřejmě bude jednou za období vyúčtován prodej u zprostředkovatele. Jaké doklady lze do zahraničí vystavit a jaké DPH (VAT) zahraničnímu partnerovi účtovat. Děkuji.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 29.07.2002 14:53


Předmět obchodování. Tím je v našem případě programové vybavení, konkrétně pak počítačové programy. Zajímá nás však jejich podstata pro účely účetní a daňové. Jsou pořizované programy právem, nebo zbožím? Zdá se, že nakupovaný program se někdy tváří jako zboží (při nákupu programového vybavení na nosičích za účelem dalšího prodeje), někdy ale jako právo (při pořízení pro vlastní potřebu). Podstatou programového vybavení je nepochybně právo, a to (z pohledu uživatele) právo k užívání autorského díla (viz výše). Na této skutečnosti nic nemění a ani nemůže měnit jiná skutečnost, totiž že vlastní programové vybavení je dodáváno většinou na nějakém nosiči (magnetickém ? diskety, optoelektronickém ? CD, nebo na jiném, podle stavu a vývoje techniky). Přitom hodnota vlastního programového vybavení může mnohonásobně převyšovat hodnotu materiálního nosiče. Není to zas tak nic mimořádného: podstata akcie obdobně spočívá v právu akcionáře, ale toto právo je u klasických akcií kolportováno do papírového nosiče, tj. do hmotné věci. Cena diskety je řekněme 10 Kč, cena programového vybavení 990 Kč, celkem 1000 Kč. Obdobně cena papíru akcie představuje zlomek ceny akcie jako takové. Z této dvojakosti pak pramení zdánlivé nejasnosti při koupi programového vybavení pro konečnou potřebu. Hezky tento problém osvětluje J.Kellnerová ve studii Obchodování s počítačovými programy (Právní rádce 9/1994, str. 13): ?Z důvodů, že software není vázán na konkrétní hmotný nosič, spočívá jeho šíření ve dvou souběžných právních úkonech. Jedním je prodej zboží v klasickém slova smyslu ? disket, uživatelské příručky, manuálu, obalu, druhým je pak poskytnutí práv k užívání toho, co je na disketách nahráno. První úkon ? prodej, neposkytuje kupujícímu ještě právo software užívat. To je předmětem druhého úkonu ? převodu užívacích práv. Úplata za první úkon je zpravidla zanedbatelná ve srovnání s úplatou za druhý úkon, tento úkon poskytnutí práva ovšem nelze považovat za výrobek či službu výrobní povahy. Ono druhé právo (úkon) je obvykle podmíněno souhlasem uživatele s licenčními podmínkami (a dejme v tuto chvíli stranou experty diskutovaný problém, zda jde opravdu o licenci, nebo o cosi podobného licenci). Kdo někdy kupoval programové vybavení, tak to zná: na obálce disket či CD bývá přelepka, že podmínkou otevření je souhlas s licenčními podmínkami a kdo s nimi nesouhlasí, ať vrátí zalepené diskety (CD) do obchodu, kde mu vrátí zaplacené peníze. Na uvedených soukromoprávních skutečnostech nemůže nic měnit ani případná odlišná úprava veřejnoprávní, tedy daňová, případně úprava účetní. Ještě k pojmu zboží. Vyskytuje se v účetních předpisech, v daních z příjmů i u daně z přidané hodnoty. Podle účetních předpisů je zbožím všechno, co účetní jednotka (organizace) nakupuje za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby předané do vlastních prodejen ? po jejich případné aktivaci v podvojném účetnictví. Zákon o daních z příjmů nemá vlastní vymezení pojmu zboží a tak s odkazem na vazbu účetnictví a daní podle § 23 zákona o daních z příjmů je účetní vymezení zboží vymezením i pro účely zákona o daních z příjmů. Resumé: pro potřeby účetnictví a daní z příjmů jsou programy zbožím, pokud jsou nakoupeny za účelem dalšího prodeje. Pokud jsou nakoupeny za účelem vlastního užívání, pak nejsou zbožím, ale režijním výdajem, drobným nehmotným investičním majetkem, nebo za stanovených podmínek nehmotným investičním majetkem (pro účetnictví) a nehmotným majetkem (pro zákon o daních z příjmů). Záleží na účelu pořízení, případně na tom, zda rozlepíme onu již zmíněnou obálku a získáme právo program užívat. Pokud totiž nakoupíme program jako zboží, nevniká nám právo k realizaci jeho užitných hodnot ? viz výše. Může se však stát, že obchodujeme s programovým balíkem MS Office, máme na skladě 10 kusů a náhle sami ucítíme potřebu jeho užívání na našem počítači. Vezmeme si ze skladu jeden z programových balíků, vyskladníme ho, rozlepíme obálku s nosičem a zaúčtujeme jako drobný nehmotný investiční majetek, přestože v původním záměru šlo o zboží. Zboží v zákoně o dani z přidané hodnoty má jiné vymezení, než v účetnictví a v daních z příjmů, viz § 2 odst. 2 písm. a). Zbožím se zde rozumí věci movité, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak. Z toho vyplývá, že pro účely zákona o dani z přidané hodnoty nejsou počítačové programy zbožím, protože nejsou věcí movitou (viz § 118 občanského zákoníku) a podléhají režimu služby, respektive práva. To se ovšem nevztahuje na nosiče (diskety, CD?), které se obvykle považují za samostatné zboží. Vývoz služeb do zahraničí je od DPH osvobozen.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď