Naše firma by chtěla prodávat software přes…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 29.07.2002 14:05


Naše firma by chtěla prodávat software přes Internet do zahraničí. Prodej bude uskutečněn přes některý zahraniční server a prodejem se rozumí udělení licence k užití programu. Fyzicky tedy nebude probíhat žádná zásilková činnost, maximálně zaslání dokumentace poštou. Jakým způsobem je v tomto případě uplatňováno DPH na výstupu a jaké účetní doklady je nutné vést pro jednoduché účetnictví. Prodej bude zřejmě zprostředkován firmou, která spravuje zahraniční server, takže přímé platby od zákazníků nepůjdou ale zřejmě bude jednou za období vyúčtován prodej u zprostředkovatele. Jaké doklady lze do zahraničí vystavit a jaké DPH (VAT) zahraničnímu partnerovi účtovat. Děkuji.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 29.07.2002 14:53


Předmět obchodování. Tím je v našem případě programové vybavení, konkrétně pak počítačové programy. Zajímá nás však jejich podstata pro účely účetní a daňové. Jsou pořizované programy právem, nebo zbožím? Zdá se, že nakupovaný program se někdy tváří jako zboží (při nákupu programového vybavení na nosičích za účelem dalšího prodeje), někdy ale jako právo (při pořízení pro vlastní potřebu). Podstatou programového vybavení je nepochybně právo, a to (z pohledu uživatele) právo k užívání autorského díla (viz výše). Na této skutečnosti nic nemění a ani nemůže měnit jiná skutečnost, totiž že vlastní programové vybavení je dodáváno většinou na nějakém nosiči (magnetickém ? diskety, optoelektronickém ? CD, nebo na jiném, podle stavu a vývoje techniky). Přitom hodnota vlastního programového vybavení může mnohonásobně převyšovat hodnotu materiálního nosiče. Není to zas tak nic mimořádného: podstata akcie obdobně spočívá v právu akcionáře, ale toto právo je u klasických akcií kolportováno do papírového nosiče, tj. do hmotné věci. Cena diskety je řekněme 10 Kč, cena programového vybavení 990 Kč, celkem 1000 Kč. Obdobně cena papíru akcie představuje zlomek ceny akcie jako takové. Z této dvojakosti pak pramení zdánlivé nejasnosti při koupi programového vybavení pro konečnou potřebu. Hezky tento problém osvětluje J.Kellnerová ve studii Obchodování s počítačovými programy (Právní rádce 9/1994, str. 13): ?Z důvodů, že software není vázán na konkrétní hmotný nosič, spočívá jeho šíření ve dvou souběžných právních úkonech. Jedním je prodej zboží v klasickém slova smyslu ? disket, uživatelské příručky, manuálu, obalu, druhým je pak poskytnutí práv k užívání toho, co je na disketách nahráno. První úkon ? prodej, neposkytuje kupujícímu ještě právo software užívat. To je předmětem druhého úkonu ? převodu užívacích práv. Úplata za první úkon je zpravidla zanedbatelná ve srovnání s úplatou za druhý úkon, tento úkon poskytnutí práva ovšem nelze považovat za výrobek či službu výrobní povahy. Ono druhé právo (úkon) je obvykle podmíněno souhlasem uživatele s licenčními podmínkami (a dejme v tuto chvíli stranou experty diskutovaný problém, zda jde opravdu o licenci, nebo o cosi podobného licenci). Kdo někdy kupoval programové vybavení, tak to zná: na obálce disket či CD bývá přelepka, že podmínkou otevření je souhlas s licenčními podmínkami a kdo s nimi nesouhlasí, ať vrátí zalepené diskety (CD) do obchodu, kde mu vrátí zaplacené peníze. Na uvedených soukromoprávních skutečnostech nemůže nic měnit ani případná odlišná úprava veřejnoprávní, tedy daňová, případně úprava účetní. Ještě k pojmu zboží. Vyskytuje se v účetních předpisech, v daních z příjmů i u daně z přidané hodnoty. Podle účetních předpisů je zbožím všechno, co účetní jednotka (organizace) nakupuje za účelem prodeje. Zbožím jsou i výrobky vlastní výroby předané do vlastních prodejen ? po jejich případné aktivaci v podvojném účetnictví. Zákon o daních z příjmů nemá vlastní vymezení pojmu zboží a tak s odkazem na vazbu účetnictví a daní podle § 23 zákona o daních z příjmů je účetní vymezení zboží vymezením i pro účely zákona o daních z příjmů. Resumé: pro potřeby účetnictví a daní z příjmů jsou programy zbožím, pokud jsou nakoupeny za účelem dalšího prodeje. Pokud jsou nakoupeny za účelem vlastního užívání, pak nejsou zbožím, ale režijním výdajem, drobným nehmotným investičním majetkem, nebo za stanovených podmínek nehmotným investičním majetkem (pro účetnictví) a nehmotným majetkem (pro zákon o daních z příjmů). Záleží na účelu pořízení, případně na tom, zda rozlepíme onu již zmíněnou obálku a získáme právo program užívat. Pokud totiž nakoupíme program jako zboží, nevniká nám právo k realizaci jeho užitných hodnot ? viz výše. Může se však stát, že obchodujeme s programovým balíkem MS Office, máme na skladě 10 kusů a náhle sami ucítíme potřebu jeho užívání na našem počítači. Vezmeme si ze skladu jeden z programových balíků, vyskladníme ho, rozlepíme obálku s nosičem a zaúčtujeme jako drobný nehmotný investiční majetek, přestože v původním záměru šlo o zboží. Zboží v zákoně o dani z přidané hodnoty má jiné vymezení, než v účetnictví a v daních z příjmů, viz § 2 odst. 2 písm. a). Zbožím se zde rozumí věci movité, tepelná a elektrická energie, plyn a voda; za zboží se nepovažují peníze a cenné papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak. Z toho vyplývá, že pro účely zákona o dani z přidané hodnoty nejsou počítačové programy zbožím, protože nejsou věcí movitou (viz § 118 občanského zákoníku) a podléhají režimu služby, respektive práva. To se ovšem nevztahuje na nosiče (diskety, CD?), které se obvykle považují za samostatné zboží. Vývoz služeb do zahraničí je od DPH osvobozen.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úlevy na děti

Dobrý den, manžel uplatňuje výdeje procentem z příjmů (60%) spolu se dělíme o příjmy já jako spolupracující osoba (10%). Žijeme všichni ve společné domácnosti. Já jsem zaměstnaná a u zaměstnavatele nemám úlevy na děti. Zajímalo by mě, když si každý dáme do přiznání jedno dítě,tak si každý odečte 15204 Kč,nebo na druhé mladší je to 19 404Kč? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Daňový bonus

Dobrý den, nevěděla jsem jak se mam dotázat na výpočet mzdy,který uvádíte na těchto stránkách, / mzda 16 000 / nevychází mi tam daňový bonus, vy uvádíte 1 744,Kč ale mě vychází 1 729, Kč. Můžete mi upřesnit jak jste došli k vaší částce 1 744, Kč. Děkuji Vám za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

DPH a pronájem

Dobrý den, první dotaz:firma plátce DPH má pronajatý dům od fyzické osoby, který využívá k dočasnému ubytování svých zaměstnanců zdarma, kdy cena jednoho lůžka je 3.500,- Kč, kterou zaměstnavatel platí za zaměstnance pronajímali /příspěvek na ubytování/. Vztahuje se na tuto částku DPH? A když firma sama vybaví pokoje, má nárok na odpočet DPH? druhý dotaz: firma plátce DPH má pronajatou ubytovnu od fyzické osoby, část je využívaná k podnikání - ubytování osob /zde 15 % DPH/ a část využívá k ubytování svých zaměstnanců zdarma /viz první dotaz/.Vztahuje se na tuto částku DPH a jak to je s DPH na vstupu. děkuji


odpovídal(a): Redakce

Pracovní úraz

Dobrý den. Manžel měl pracovní úraz a byl 5 měsíců v neschopnosti. Dostal odškodnění z pojišťovny, se kterou má zaměstnavatel uzavřenu pojistku. V práci mu nyní řekli, že si daně za rok 2019 musí podat sám, protože má příjem od dvou plátců. Můžete mi prosím napsat, kam se píše toto odškodnění z pojišťovny? S pozdravem E.K.


odpovídal(a): Redakce

Daňové přiznání za rok 2019

Dobrý den, pracuji od srpna minulého roku jako zaměstnanec na plný úvazek. Musím u tohoto zaměstnavatele uvádět v daňovém přiznání FO dpp za minulý rok od ledna do července u které byl výdělek 10000 Kč hrubého, byla jsem OBZP, nebylo podepsané přiznání FO. Proč chce zaměstnavatel podepsat prohlášení k dani do 15.2. když termín je do 1.4.?


odpovídal(a): Redakce

Odečet úroků z úvěru

Dobrý den, lze si prosím odečíst z daní kromě úroků z klasické hypotéky také úroky z úvěru, který má naše Společenství vlastníků jednotek? Mám na mysli z části která připadá na náš byt. Úvěr je na zateplení a nové balkony. Děkuji. 


odpovídal(a): Redakce

Daňové přiznání za rok 2019

Od 1.1.19 do 31.8.19 sestra pracovala v České republice a má potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Od 1.9.19 se přestěhovala do Německa, kde si pořídila bydlení a pracuje jako zaměstnanec a odvádí daně v Německu. Musí podat daňové přiznání za těch odpracovaných 8 měsíců v ČR? Když ano, tak může si uplatnit slevu na poplatníka 16560,-Kč ? Stačí napsat čestné prohlášení, že od září žije a pracuje v Německu nebo musí mít nějaké potvrzení? V Německu chce již trvale zůstat. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Převod bytu na nevlastní dceru

Vyvdala jsem dceru v jejich 9 let, manžel byl vdovec. Dceru jsme vychovali do její zletilosti, pak jsme se rozvedli. Jiné děti nemám, jen poloviční sestru. Bydlím v jednopokojovém bytě, který mám v osobním vlastnictví. Chci převést svůj byt na jen na dceru, je vdaná a má 3 děti. Jak je to s daňovou povinností v případě daru, prodeji nebo závěti?


odpovídal(a): Redakce

Úroky z hypotéky

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je možno uplatňovat odpočet úroků z hypotéky na rekreační dům, který využívám k trvalému bydlení a jsem jeho majitelem, jakož i jediným čerpajícím hypotéky. Předem děkuji za odpověď S pozdravem.


odpovídal(a): Redakce

Zrušení invest. pojištění - daně

Dobrý den, Od 1.5.2011 do 31.8.2019 jsem měl investiční životní pojištění o měsíčním celkovém pojistném 831 kč. Ročně jsem uplatňoval částku odečtu ve výši 6007 kč. Jestli jsem to dobře pochopil, tak doplatím 8 let a 3 měsíce k tomu. (8let *6007 + 3měsíce* 500,5834) 8056+1501,75=49558 kč * 0,15%= Navýšení daně bude o 7433,7 kč. Chci se Vás prosím zeptat, zda toto platí jen u životního pojištění nebo i v mém případě pro investiční životní pojištění. Nikde jsem totiž o tom nikde nic nenašel. Zaměstnavatel mě na pojištění nepřispíval. Předem Vám moc děkuji za odpověď.Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.