Společnost s ručením omezeným vlastnila movitosti…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 28.03.2002 10:16


Společnost s ručením omezeným vlastnila movitosti v zůstatkové ceně 750 tis.Kč.Pořizovací cena byla 850tis.Kč. Oprávky 100tis.Kč. Bylo provedeno ocenění znalcem na výši 9135tis.Kč. V této ceně byl tento majetek vložen do a.s. Jakým způsobem u s.r.o. proúčtovat rozdíl mezi zůstatkovou cenou nemovitostí na účtu 061 a skutečnou hodnotou akcií, které vlastní s.r.o. Děkuji za odpověď Ing. Šrámek Ladislav

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 30.07.2002 12:57


Vstupní cena je pojem prvotně vymezený § 29 ZDP a je základní veličinou určující ocenění hmotného majetku, resp. i nehmotného majetku evidovaného v majetku poplatníka do 31. 12. 2000 (viz heslo dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek). Vstupní cena je základem pro výpočet daňových odpisů, ale tento pojem je rozhodující i pro vymezení (definování) hmotného a nehmotného majetku (evidovaného v majetku poplatníka do 31. 12. 2000), stanovení výše odpočitatelné položky od základu daně dle § 34 odst. 3 a násl. ZDP apod. Vstupní cena hmotného a nehmotného majetku je definována v závislosti na způsobu nabytí tohoto majetku; jedná se např. o pořizovací cenu v případě úplatného pořízení, vlastní náklady při pořízení majetku ve vlastní režii atd. V § 29 ZDP je taktéž definována ?zvýšená vstupní cena? a ?změněná vstupní cena?. Vybrané problémy k vymezení vstupní ceny od 1. 1. 2001: a) Součástí vstupní ceny hmotného majetku odkoupeného po předčasně ukončeném finančním pronájmu s následnou koupí je i daňově neuznané nájemné [viz § 29 odst. 1 písm. a) ZDP]. Aby mohlo být součástí vstupní ceny hmotného majetku i daňově neuznané nájemné musí být splněno to: ? že dochází k bezprostřednímu odkoupení hmotného majetku po předčasném ukončení finančního pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku avšak ? že nejsou dodrženy podmínky stanovené v § 24 odst. 5 ZDP. Při splnění uvedených kritérií pak lze do vstupní ceny odkoupeného majetku zahrnout i nájemné (včetně záloh na ně) uhrazené nájemcem do data předčasného ukončení smluvy o finančním pronájmu, které není daňově uznatelným nákladem podle § 24 odst. 5 ZDP. Do vstupní ceny lze přitom zahrnout nejvýše nájemné (včetně záloh na ně), o které byl poplatník povinen zvýšit základ daně za předchozí zdaňovací období včetně zdaňovacího období, v němž byla smlouva předčasně ukončena. b) Novou kategorií hmotného majetku dle ZDP se speciálně vymezenou vstupní cenou je technické zhodnocení provedené na hmotném majetku jehož účetní odpisy jsou považovány za daňově uznatelné náklady (zejména drobný dlouhodobý hmotný majetek). Vstupní cenou tohoto hmotného majetku je pak součet hodnoty technického zhodnocení dokončeného počínaje dnem 1. 1. 2001 a ocenění hmotného majetku, jehož účetní odpisy jsou považovány za daňově uznatelné náklady; přitom odpisy podle ZDP (tj. odpisy uplatňované podle § 30, § 31 nebo § 32) lze uplatnit jen do výše vstupní ceny snížené o dosud uplatněné účetní odpisy hmotného majetku podle § 24 odst. 2 písm. v) bod 1 ZDP. Reprodukční pořizovací cena se používá pro oceňování určitého majetku. Rozumí se jí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Takto se ocení zejména: ? majetek nabytý darováním, ? majetek vytvořený vlastní činností, pokud reprodukční pořizovací cena je nižší než vlastní náklady, ? majetek nově zjištěný (např. při inventarizaci) a v účetnictví dosud nezachycený , ? dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci (finanční leasing) se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek (předměty předané úplatně se účtují v kupní ceně), ? vklad dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, s výjimkou případů, kdy vklad je oceněn podle společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny jinak. Pro stanovení reprodukční pořizovací ceny z hlediska účetnictví stačí odborný odhad s výjimkou ocenění majetku při pořízení souboru majetku, u kterého se požaduje od l. l. 1997 ocenění znalcem.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď