Prosíme o zodpovězení následujícího dotazu: …

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 15.12.2000 12:51


Prosíme o zodpovězení následujícího dotazu: Problematika certifikace ISO Jsme poradenská firma, s.r.o., plátce DPH. V listopadu 2000 jsme získali certifikát ISO na období od 15.11.2000-14.11.2003. Práce spojené s přípravou na certifikaci, zpracováním příručky jakosti jsme si prováděli sami. Za tímto účelem byl v únoru 2000 vyslán náš zaměstnanec na pětiměsíční kurz s akreditací MŠMT ?Manažer jakosti?. Interní prověrku systému jakosti nám provedla externí auditorka, zabývající se poradenskou a kontrolní činnosti v oblasti zabezpečování jakosti. Vstupní certifikační audit ISO 9002 mám provedla externí firma MOODY International. Vzniklé náklady na certifikaci jsme rozdělili do dvou skupin a zaúčtovali následujícím způsobem: I. náklady na přípravu certifikace účetní případ částka bez DPH MD DAL 1. kurz Manažer jakosti v únoru 2000 25.640,- 518.5 321 2. registrační poplatek za certifikaci personálu 1.500,- 518.5 321 3. poplatek za certifikaci pro funkci manažer jakosti 8.600,- 518.5 321 (oba poplatky souvisí s kurzem Manažer jakosti, který byl zakončen zkouškou a vydáním osvědčení ?Manažer jakosti?) 4. faktura za návrh a pomoc při zpracování rámce elektronické příručky jakosti 13.000,- 518.9 321 5. faktura za nákup SW BP Model pro využití při zavádění systému jakosti (program na modelování procesů) 35.000,- 518.92 321 6. nákup razítka pro evidenci řízené dokumentace dle ISO 330,- 501 211 7. nákup norem ISO 1.636,- 501 211 8. pořadače, kanc. potřeby, diskety, CD, archivní krabice 3.228,80 501 211 celkem 88.934,80 II. náklady na vlastní certifikaci účetní případ částka bez DPH MD DAL 1. interní prověrka systému jakosti externí auditorkou 10.000,- 381.1 321 2. vstupní certifikační audit ISO 9002 ( firma MOODY International) 46.000,- 381.1 321 3. časové rozlišení nákladů příštích období rok 2000 ( 47 dní) 2.403,65 518.91 381.1 rok 2001 ( 365 dní) 18.666,67 518.91 381.1 rok 2002 ( 365 dní) 18.666,67 518.91 381.1 rok 2003 ( 318 dní) 16.263,01 518.91 381.1 Nevíme, zda jsme postupovali správně při účtování nákladů (zejména nákladů v bodě I). Pokud né , prosíme o správné řešení. Na účtování nákladů na certifikaci jsme slyšeli různé názory např.: - že náklady ( 35.740,-Kč) spojené s kurzem ?Manažer jakosti? včetně poplatků bod bodem I)2,3 se mají časově rozlišovat po dobu platnosti certifikátu, - nebo že náklady pod bodem I. se mají sečíst dohromady (celkem bez DPH 88.934,80) a odepisovat jako nehmotný majetek. účty: 501 spotřeba materiálu 518.5 náklady na školení 518.9 externí spolupráce 518.91 alikvotní část nákladů na ISO 518.92 DNHM 381.1 nákl. příštích období - ISO Děkujeme.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 15.12.2000 12:51


Podle našeho názoru náklady pod bodem I kurz Manažer jakosti v únoru 2000, faktura za návrh a pomoc při zpracování rámce elektronické příručky jakosti,faktura za nákup SW BP Model pro využití při zavádění systému jakosti, nákup razítka pro evidenci řízené dokumentace dle ISO a pořadače, kanc. potřeby, diskety, CD, archivní krabice jste zaúčtovali oprávněně do nákladů. Váhali bychom u nákladů pod bodem II - zde by namísto časového rozlišení spíše měl vzniknout nehmotný investiční majetek, účetně odpisovaný také po dobu tří let - dopady by tedy byly shodné.Nehmotný majetek (daňový) by nevznikl, takže účetní odpisy by se přebíraly. Navíc bychom pod bod II zařadili i nákup norem ISO a patrně i registrační poplatek za certifikaci personálu 1.500,- a poplatek za certifikaci pro funkci manažer jakosti. Jak sami píšete certifikace dle norem ISO 9002 lze účetně a daňově zobrazit mnoha způsoby, o jejichž správnosti se stále diskutuje, přitom závazný výklad k této problematice publikován nikdy nebyl. Jediné, na čem se lze s jistotou shodnout, je to, že - pokud vznikne nehmotný investiční majetek - netvoří jeho vstupní cenu všechny výdaje spojené s certifikací (s tímto názorem se šlo setkat ještě v roce 1998).Pravidlem pro rozdělení výdajů na provozní a těch, které tvoří součást vstupní ceny, by podle našeho názoru mělo být to, zda vynaložený výdaj pouze zlepšil provoz společnosti, kvalitu výrobku apod. (a díky tomuto společnost může zažádat o certifikaci a dostat ji). Pak jde o provozní náklad, případně o samostatné NIM, např. nákup ochranné známky na výrobu produktu, který chci certifikovat. Výdajem, který tvoří součást vstupní ceny NIM "certifikát ISO" jsou pak platby ověřující připravenost podniku či za samotnou certifikaci. Tomáš Brandejs TACOMA Consulting, a.s.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úlevy na děti

Dobrý den, manžel uplatňuje výdeje procentem z příjmů (60%) spolu se dělíme o příjmy já jako spolupracující osoba (10%). Žijeme všichni ve společné domácnosti. Já jsem zaměstnaná a u zaměstnavatele nemám úlevy na děti. Zajímalo by mě, když si každý dáme do přiznání jedno dítě,tak si každý odečte 15204 Kč,nebo na druhé mladší je to 19 404Kč? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Daňový bonus

Dobrý den, nevěděla jsem jak se mam dotázat na výpočet mzdy,který uvádíte na těchto stránkách, / mzda 16 000 / nevychází mi tam daňový bonus, vy uvádíte 1 744,Kč ale mě vychází 1 729, Kč. Můžete mi upřesnit jak jste došli k vaší částce 1 744, Kč. Děkuji Vám za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

DPH a pronájem

Dobrý den, první dotaz:firma plátce DPH má pronajatý dům od fyzické osoby, který využívá k dočasnému ubytování svých zaměstnanců zdarma, kdy cena jednoho lůžka je 3.500,- Kč, kterou zaměstnavatel platí za zaměstnance pronajímali /příspěvek na ubytování/. Vztahuje se na tuto částku DPH? A když firma sama vybaví pokoje, má nárok na odpočet DPH? druhý dotaz: firma plátce DPH má pronajatou ubytovnu od fyzické osoby, část je využívaná k podnikání - ubytování osob /zde 15 % DPH/ a část využívá k ubytování svých zaměstnanců zdarma /viz první dotaz/.Vztahuje se na tuto částku DPH a jak to je s DPH na vstupu. děkuji


odpovídal(a): Redakce

Pracovní úraz

Dobrý den. Manžel měl pracovní úraz a byl 5 měsíců v neschopnosti. Dostal odškodnění z pojišťovny, se kterou má zaměstnavatel uzavřenu pojistku. V práci mu nyní řekli, že si daně za rok 2019 musí podat sám, protože má příjem od dvou plátců. Můžete mi prosím napsat, kam se píše toto odškodnění z pojišťovny? S pozdravem E.K.


odpovídal(a): Redakce

Daňové přiznání za rok 2019

Dobrý den, pracuji od srpna minulého roku jako zaměstnanec na plný úvazek. Musím u tohoto zaměstnavatele uvádět v daňovém přiznání FO dpp za minulý rok od ledna do července u které byl výdělek 10000 Kč hrubého, byla jsem OBZP, nebylo podepsané přiznání FO. Proč chce zaměstnavatel podepsat prohlášení k dani do 15.2. když termín je do 1.4.?


odpovídal(a): Redakce

Odečet úroků z úvěru

Dobrý den, lze si prosím odečíst z daní kromě úroků z klasické hypotéky také úroky z úvěru, který má naše Společenství vlastníků jednotek? Mám na mysli z části která připadá na náš byt. Úvěr je na zateplení a nové balkony. Děkuji. 


odpovídal(a): Redakce

Daňové přiznání za rok 2019

Od 1.1.19 do 31.8.19 sestra pracovala v České republice a má potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele. Od 1.9.19 se přestěhovala do Německa, kde si pořídila bydlení a pracuje jako zaměstnanec a odvádí daně v Německu. Musí podat daňové přiznání za těch odpracovaných 8 měsíců v ČR? Když ano, tak může si uplatnit slevu na poplatníka 16560,-Kč ? Stačí napsat čestné prohlášení, že od září žije a pracuje v Německu nebo musí mít nějaké potvrzení? V Německu chce již trvale zůstat. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Převod bytu na nevlastní dceru

Vyvdala jsem dceru v jejich 9 let, manžel byl vdovec. Dceru jsme vychovali do její zletilosti, pak jsme se rozvedli. Jiné děti nemám, jen poloviční sestru. Bydlím v jednopokojovém bytě, který mám v osobním vlastnictví. Chci převést svůj byt na jen na dceru, je vdaná a má 3 děti. Jak je to s daňovou povinností v případě daru, prodeji nebo závěti?


odpovídal(a): Redakce

Úroky z hypotéky

Dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je možno uplatňovat odpočet úroků z hypotéky na rekreační dům, který využívám k trvalému bydlení a jsem jeho majitelem, jakož i jediným čerpajícím hypotéky. Předem děkuji za odpověď S pozdravem.


odpovídal(a): Redakce

Zrušení invest. pojištění - daně

Dobrý den, Od 1.5.2011 do 31.8.2019 jsem měl investiční životní pojištění o měsíčním celkovém pojistném 831 kč. Ročně jsem uplatňoval částku odečtu ve výši 6007 kč. Jestli jsem to dobře pochopil, tak doplatím 8 let a 3 měsíce k tomu. (8let *6007 + 3měsíce* 500,5834) 8056+1501,75=49558 kč * 0,15%= Navýšení daně bude o 7433,7 kč. Chci se Vás prosím zeptat, zda toto platí jen u životního pojištění nebo i v mém případě pro investiční životní pojištění. Nikde jsem totiž o tom nikde nic nenašel. Zaměstnavatel mě na pojištění nepřispíval. Předem Vám moc děkuji za odpověď.Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.