Hledal jsem na Internetu i v daňových zákonech,…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 01.03.2008 20:14


Hledal jsem na Internetu i v daňových zákonech, ale nikde nemohu najít relevantní informace, k níže uvedené problematice. Smí nebo nesmí autor díla např. počítačového programu (pozn. jako fyzická osoba bez živnostenského listu) vystavovat daňový doklad ve formě faktury když nevede žádné účetnictví ani daňovou evidenci ani není plátcem DPH a pouze občas nepravidelně napíše nějaký počítačový program z něhož má následně příjem dle autorského zákona tj. nejedná se ani o soustavnou činnost. Na daňový doklad se ptám v tom smyslu, že se vyskytují případy kdy některé firmy chtějí po autorovi, aby vystavoval fakturu na sumu, kterou inkasuje za licenci na počítačový program jehož je autorem přičemž těm firmám, které to po autorech žádají jde o faktury mající veškeré náležitosti daňových dokladů tak jako ostatní faktury, které dostávají od jiných subjektů tj. pokud by se autor snažil vystavit cosi co by tomu neodpovídalo tak tvrdošíjně vyžadují doklad mající náležitosti daňových dokladů jako ostatní faktury s tím, že to údajně musí takto být, protože si to chtějí dát do účetnictví. Od jednoho svého známého jsem se dozvěděl, že v minulosti dostal pokutu za to, že vystavil fakturu a že údajně není vůbec podstatné jak se doklad jmenuje a dokonce prý ani nestačí pokud je na dokladu výslovně uvedeno, že se nejedná o daňový doklad, protože prý záleží pouze na tom zda doklad splňuje náležitosti daňového dokladu. Proto se chci zeptat na tuto otázky: 1) To opravdu nestačí sjednat cenu a případné platební podmínky v licenční smlouvě ??? Vždyť autorský zákon sjednání ceny v licenční smlouvě přímo umožňuje. 2) Proč některým firmám stačí jen licenční smlouva a fakturu po autorovi nevyžadují zatímco některé jiné firmy vyžadují fakturu ??? 3) Je pro takové vyžadování nějaká opora v zákoně tj. když o to žádají, tak zda autor musí vystavit doklad splňující náležitosti daňového dokladu i když nemá ŽL, nevede ani žádnou daňovou evidenci atd. jak jsem již zmínil a není ani plátcem DPH ??? 4) Nebo naopak existuje nějaká podpora v zákoně z níž by vyplývalo, že autor v daném případě nesmí vystavit doklad splňující náležitosti daňového dokladu jinak, že může dostat pokutu ??? Takhle se mi to totiž jeví jako dost nejasná a zákonem nepodchycená záležitost, která však není výjimkou tj. některé firmy vystavování faktur po autorovi skutečně vyžadují a to se všemi náležitostmi, které mají faktury od ostatních subjektů jak jsem již zmínil. Mám z toho celkem obavy jelikož to vypadá, že to zákonem vůbec není podchyceno, a že když autor těmto tlakům podlehne a vystaví doklad splňující náležitosti daňového dokladu dle zmíněných požadavků, tak to zda mu za to později bude či nebude udělena pokuta, záleží pouze na tom jak to v tom či onom případně posoudí nějaký úředník, což se dá zneužít v tom smyslu pokud nějaký úředník chce někomu uškodit apod.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 03.03.2008 08:23


Daňový doklad mohou vystavovat pouze plátci DPH (viz. ZDPH). Neplátci vystavují pouze účetní doklady, t.j. faktury, paragony, příjmové pokladní doklady apod. Nepodnikatelé mohou inkasovat peníze za porvedenou práci na základě smlouvy o dílo apod. a za tím účelem vystaví potvrzení o příjmu nebo příjmový pokladní doklad. Obsahem smlouvy musí být náležitosti, které odpovídají daňovému dokladu, tj. minimálně označení objednatelem, zhotovitele, předmětu plnění a ceny za plnění. Dále by zde měla být stanovena doba plnění a platební podmínky. Tyto náležitosti stačí k zaúčtování ve firmách. 1) Ano, stačí. 2) Nevím, to se musíte zeptat těch, kterým to nestačí, asi neznají zákony. 3) Ano, je, viz. § 26, odst.6 ZDPH na našich webových stránkách, sekce daně-zákony. 4) viz. add.3)


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Daň z příjmů při prodeji nemovitosti

Dobrý den, ráda bych prodala zemědělský pozemek, který jsem měla před třemi lety v obchodním majetku jako OSVČ. Pokud jej nyní prodám a koupím za tyto peníze dům k bydlení nebo pozemek a postavím si dům k bydlení. Pozemek vlastním již 12 let.Budu osvobozena od daně z příjmu z prodaného pozemku do výše pořízení domu? Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Vyplacení z dědictví versus přenechání práva nájmu

Dobrý den. Bratr mě měl vyplatit z domu po rodičích, ale ty peníze neměl, tak jsme se domluvili na tom, že mi místo toho v RD přenechá k užívání na 20 let bytovou jednotku 1+1 . Zajímá mě, zda se u mě nebo u něj má něco danit? A druhá polovina problému: Kdybych já tu BJ sama užívat nechtěla a podnajímala ji, bude to pro mě zdanitelný příjem? Je to zapeklité. Děkuji za pomoc.


odpovídal(a): Redakce

Prodloužení rodičovského příspěvku a práce

Dobrý den, ráda bych poprosila o radu. Jsem na RD se 3. dítětem, kterému právě byly 3 roky a nastoupilo do školky. Vzhledem k možnosti navýšení rodičovského příspěvku o 80.000 Kč jsem si protáhla RD do září 2020, kdy bude mít dítě 4 roky. Nyní ale pobírám pouze 630 Kč/měsíc. Do své práce se zatím vrátit nemohu, kvůli vzdálenosti dojíždění, i tak mi dali vědět, že se mnou moc nepočítají, ale výpověď jsem zatím nepodala. Pokud pošlu výpověď již nyní, budu si moci následně v lednu zdvihnout výši mateřské na max. částku (ne jen na minimum, jako když jste na ÚP), abych vyčerpala celý příspěvek? Mohu nastoupit někde na částečný úvazek nebo na brigádu? Jak je to s odvodem sociálního a zdravotního pojištění? Je zde nějaké omezení, kolik si mohu vydělat? Mám nárok na paragraf nebo neschopenku v případě onemocnění, když pobírám byť jen nepatrný rodičovský příspěvek? Děkuji moc za váš čas 


odpovídal(a): Redakce

Vstupní náklady na podnikání

Dobrý den, manželka začala podnikat v oboru fotografka. Před zahájení činnosti jsem ji zakoupil fotoaparát a další techniku. Otázka zní, zda si může dát do nákladů fakturu která je psaná na mě jako na manžela? Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Daň z příjmů při prodeji nemovitosti

Koupili jsme dům v havarijním stavu v dubnu 2018, nákladně jej opravili a chceme jej prodat o cca 2 mil dráž. Doklady na práci a materiál máme na cca 500 000 Kč, většinu jsme dělali za "svépomoci" široké rodiny a známých. Ze zákona bychom nemuseli platit 15% daně ze zisku, když jej prodáme po dubnu 2020, kdybychom tam bydleli. Bydliště máme cca 6 km odtud, do domu jsme dojížděli na opravy a občas tam někdo přespal. Bude se na nás vztahovat osvobození, když tam platíme elektřinu a sousedi nás tam téměř denně vídají? Děkuji předem za odpověď a zdravím.


odpovídal(a): Redakce

Daň z pronájmu FO při spoluvlastnictví

Dobrý den, prosím o radu ohledně danění příjmu z pronájmu. Vlastním 50% nemovitosti, s druhým majitelem 50% jsem dohodnutý, které části nemovitosti užíváme, máme spolu trvale výborné korektní vztahy. Nyní bych, po dohodě se spolumajitelem, chtěl pronajmout nebytové prostory, které jsou v části nemovitosti užívané mnou. Spolumajitel je zcela srozuměn s tím, že nájem bude vyplácen mně a já si ho celý ponechám a také zdaním. Je možné naše vztahy v tomto smyslu smluvně upravit? Nejde o vzájemnou nedůvěru nebo obavu z nějakého problému mezi námi, jde čistě jen o to, jestli z hlediska danění příjmu je vůbec možné naše vztahy upravit tak, abych byl poplatníkem daně jen já, abychom se nedostali do problémů s FÚ. Děkuji za jakoukoliv odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Účtování dodatečného DPFO

Dobrý den, prosím o radu...v březnu 2019 jsme podali DPFO (vyšel přeplatek na dani 32.000) a v dubnu jsme podávali dodatečné DPFO z důvodu nižší částky přeplatku, (pouze 15.000), jak účtovat toto dodatečné daňové přiznání, na částku 17.000? Předpisem 426 a 341? Musím použít účet Jiný výsledek hospodaření minulých let? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Potvrzení o studiu pro zaměstnavatele na FÚ

Dobrý den, pracuji ve firmě, kde je podmínkou status studenta, který dokazujeme potvrzením o studiu. Měl jsem zpoždění s doložením potvrzení a z firmy se nahněvaně ozvali, že to dokládají na FÚ a že s tím teda mohou být problémy. Nicméně nevidím důvod, proč by měl status studenta FÚ zajímat. Jde o příjem asi 5k/měsíc. Nebo se mýlím? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Příjem ze zahraničí

Dobrý den, jsem zaměstnanec a podnikám na vedlejší činnost, neplátce DPH, výdaje paušálem a zisk nepřesahuje limit. Začala jsem nyní spolupracovat se zahraniční společností se sídlem v Londýně, která mi za provedené zakázky bude posílat platby na PayPal v GBP. Bude se jednat o malé částky (cca 25 GBP jednou měsíčně asi po dobu tří měsíců). Co je třeba v tomto případě uvádět? Četla jsem něco o identifikované osobě, ale nejsem si jistá, zda se to vztahuje na tento případ, a jak postupovat, aby bylo vše v pořádku. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Darované peníze ze zahraničí

Dobrý den, před rokem (v listopadu 2018) mi byly darovány peníze od babičky z Polska, které jsou uloženy na polském bankovním účtu. Vyřizoval jsem tam nějaké dokumenty Zpráva o nabytí vlastnictví nebo vlastnických práv (SD-Z2) a obratem jsem dostal dokument Informace o části přijatých příjmů fyzických osob, které nebydlí na území Polska (IFT-1R). Zajímalo by mě, jestli můžu s těmito penězi disponovat již na území ČR nebo to ještě musím i tady někde nahlásit, případně co k tomu budu potřebovat? Jedná se o částku v přepočtu lehce nad 1 mil Kč. Peníze by měly být zdaněny na území Polska. Předem děkuji za odpověď.Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.