Musím vytvářet v PU opravné položky k pohledávkám…

Sekce: Daně | Téma: Daň z příjmu FO

Otázka: 27.02.2003 12:15


Musím vytvářet v PU opravné položky k pohledávkám,které jsou už po spltnosti např.3 roky.Jaký by byl důsledek nevytváreni opravných položek?To asmé se týká odepisování pohledávek?

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 05.03.2003 15:22


Zásady pro tvorbu a používání opravných položek je nutno stanovit vždy interním předpisem firmy. Východiskem pro tvorbu opravných položek je inventarizace. Opravné položky se mohou vyskytovat v zásadě u každého druhu majetku (s výjimkou přechodných účtů aktiv) přičemž každý druh majetku klade jiné nároky na odborné znalosti. Při provádění fyzických (inventura fyzická) a dokladových inventur (inventura dokladová) by měli být přítomní pracovníci proškoleni tak, aby byli schopni posoudit tvorbu či rozpuštění opravných položek ke konkrétnímu majetku. Opravné položky se tvoří na stranu MD účtu nákladů. Tím snižují výsledek hospodaření a představují tak snížení vlastních zdrojů (viz vlastní kapitál); souvztažným účtem je opravná položka, která představuje opravný účet aktiv, vykazuje se na straně aktiv záporným znaménkem ve sloupci korekce a tím snižuje hodnotu konkrétního majetku. Opravné položky ovlivňují celkový výsledek hospodaření a svým charakterem i provozní, finanční nebo mimořádný výsledek hospodaření. Stanovení výše opravných položek k majetku má tudíž vliv i na rozdělování účetně vykázaného výsledku hospodaření. V tom tkví i smysl zásady opatrnosti, nerozdělovat zisk, jehož výše je z hlediska budoucnosti ohrožená. Rozpuštění opravných položek k majetku Opravné položky se sníží (popř. zruší) vyúčtováním na straně D (viz Dal) výnosů, pokud inventarizace v následujícím období neprokáže opodstatněnost jejich výše. Opravné položky se tedy zruší, pokud pominou důvody pro jejich existenci; například pokud pohledávka, k níž byla opravná položka vytvořena, se promlčela, popřípadě nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za daňově účinný náklad. Vybrané možnosti tvorby opravných položek podle druhu majetku ? Opravné položky u stálých aktiv Tvorba opravných položek je možná u dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku, nedokončeného majetku, poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek a dlouhodobého finančního majetku. Příčinou vzniku opravných položek bude nejčastěji případ, kdy při inventarizaci bude zjištěna výrazně nižší užitná hodnota majetku, než je jeho ocenění v účetnictví. Zejména se jedná o: - znehodnocení majetku (jakoukoli formou), kdy výsledná částka znehodnocení není k datu uzavírání účetních knih přesně známa a není možné se odpovědně rozhodnout, zda bude hospodárné majetek likvidovat (likvidace) nebo opravit (oprava, údržba), - odcizení majetku (jakýmkoli způsobem), kdy není k datu uzavírání účetních knih k dispozici vyjádření orgánů řešících toto odcizení a není tak zřejmé, že majetek není možné získat v původním stavu zpět, - pochybnost o vrácení dlouhodobé půjčky. ? Opravné položky u zásob Většinou se vytváří z těchto důvodů: - v případech zásob, kdy jejich obrátka je malá nebo žádná a jejich možnost zpracování (spotřeby) v rámci účetní jednotky je velmi nízká; v tomto případě je nutné odhadnout jejich možnou prodejní cenu a pokud je nižší, než cena, za kterou jsou zásoby vedeny v účetnictví, je nutné rozdíl z tohoto ocenění vyjádřit opravnou položkou, - v případech odcizení zásob, jestliže k datu uzavírání účetních knih není rozhodnuto o definitivním řešení tohoto odcizení, - v případech znehodnocení zásob, kdy není k datu uzavírání účetních knih ještě známa výše znehodnocení v plném rozsahu. Prostřednictvím opravné položky nelze vyjádřit trvalé snížení hodnoty zásob. Příklad tvorby opravných položek k zásobám v závislosti na obrátce zásob Průměrná (žádoucí) obrátka zásob je 30 dnů, opravné položky nad tuto dobu budou tvořeny např. ve výši: 25 % u zásob, u nichž doba na skladě překročila 50 dnů, 50 % u zásob, u nichž doba na skladě překročila 100 dnů, 75 % u zásob, u nichž doba na skladě překročila 200 dnů, 100 % u zásob, u nichž doba na skladě překročila 365 dnů. ? Opravné položky u krátkodobého finančního majetku Vytváří se ve výjimečných případech. ? Opravné položky u pohledávek V rámci jejich tvorby je nutno důsledně rozlišovat: - tvorbu zákonných (daňově uznaných) opravných položek, - tvorbu účetních opravných položek; účtování o účetních opravných položkách je závislé na podrobné analýze každé jednotlivé pohledávky s určením možností její dobytnosti či nedobytnosti. Tato analýza musí vycházet z inventarizace pohledávek, jejich odsouhlasením s dlužníky firmy, a to buď dopisy nebo zápisy z osobního jednání s dlužníky. Rozpuštění takto vytvořených opravných položek je možno vyúčtovat teprve po definitivním právním dořešení každé dané pohledávky, s možností využití jiného způsobu účtování (např. daňový odpis). Zákonné opravné položky k pohledávkám lze rozdělit do dvou základních skupin: 1. opravné položky vytvářené k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení (viz § 8 ZoR), 2.opravné položky vytvářené k pohledávkám nepromlčeným, jejichž splatnost nastala po 31. 12. 1994 (viz § 8a ZoR). Konkrétní vymezení pravidel tvorby a čerpání (zrušení) uvedených zákonných opravných položek je vymezeno v rámci účtu 558 a 658.


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Úrok z prodlení - kompenzační bonus

Dobrý den, požádala jsem si v první vlně o kompenzanční bonus, ale následně jsem pochopila, že bych na něj neměla mít nárok, neboť mám ještě kromě své živnosti DPČ. Proto jsem se rozhodla kompenzační bonus vrátit. Přišel mi výměr daně s tím, že mám daň zaplacenou, ale vzniká mí úrok z prodlení.. Bohužel tam již nebylo napsané, kam a jakým způsobem mám zaplatit tento úrok z prodlení. Mohli byste mi prosím pomoci? Díky


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, zažádala jsem o kompenzační bonus a ten mi byl hned vyplacen. Za 3 dny jsem ale zjistila, že na kompenzační bonus nemám nárok, tak jsem ho hned vrátila zpět na účet odkud mi byl bonus zaslán a oznámila jsem to na příslušný finanční úřad. Po 2 týdnech mi přišel dopis - Dodatečný platební výměr , že bych měla zaplatit doměřenou daň ve stejné výši jako je kompenzační bonus. Nevím, jestli mám něco platit nebo je to jen nějaké vyrozumění o tom všem, co už proběhlo. Děkuji za případné vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení přeplatku

Dobrý den. Jako fyzická osoba (zaměstnanec) jsem dala daňové přiznání před 31.3.2020. Bude mi přeplatek vrácen až v srpnu nebo již teď v dubnu? Děkuji za odpověď. 


odpovídal(a): Redakce

Vouchery na ubytování

Dobrý den, provozujeme turistický portál a rádi bychom pomohli v dnešní době hotelům z našeho regionu a umožnili jim u nás na webu zařadit do eshopu voucher na ubytování - např. ubytování v hotelu Slunce v hodnotě 1000 Kč - možnost uplatnit do konce roku 2020. Na eshop bychom následně zaměřili cílenou reklamu. Chci se zeptat, zda to je možné a jak to bude s DPH. NEJSME plátci DPH. Nebudeme si účtovat žádnou marži. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Výpověď v době koronaviru

Dobrý den, je mi 2o let a pracuji v hotelu jako servírka a recepční. K 1.4. jsem podala výpověď. Se zaměstnavatelem jsme se domluvili na klasické výpovědní době 2 měsíce. Nastala ale situace, že vláda zavřela náš hotel kvůli opatření proti šíření covid 19. Schválila mzdy pro zaměstnance ve výši 100%. Toto se ale nevztahuje na lidé ve výpovědní lhůtě. Stále nevím, jak na tom budu. Má můj zaměstnavatel také příspěvek i na lidi jako já? Můj zaměstnavatel ani já nemáme žádné informace. Děkuji a přeji hezký den.


odpovídal(a): Redakce

Vrácení daní

Dobrý den,chtěl bych vědět, jsem zaměstnanec, ale měl jsem ještě jednu práci na dohodu ,takže jsem si musel řešit daně sám, ale v práci na mzdovce se mi pán nabídl, že mi ho vypracuje. Vypracoval a podal je někdy v polovině února, kdy mohu čekat, že mi příjdou peníze, které mi mají v těch daních vracet. Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

DPP a prohlášení k dani

Dobrý den, už nejsem student a pracuji na DPP ( do 10000,-Kč), ale platím si sama zdravotní pojištění. Dostala jsem nabídku na další brigádu na DPP (obě brigády dohromady na DPP jsou stále do 10000,-Kč), kde se mě ptají na podepsání prohlášení k dani. K čemu vlastně prohlášení k dani je? Mám ho podepsat, když ho nemám podepsané u první brigády? Děkuji za radu


odpovídal(a): Redakce

podpora osvč

Dobrý den. Mám živnostenský list a podnikam od roku 2019. Danove přiznání jsem jestě nepodaval. Jelikož ted nemuzu vykonávat svou činnost tak jsem žádal u finančního úřadu podporu pro osvč 25000,ale v žádosti je že chtějí DIČ ,které já ale přidělené nemám. Můžu vědět jestli mi ho někdo přidělí a jestli mám nárok na podporu osvč.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Kompenzační bonus

Dobrý den, mám dotaz. Chtěla bych se zeptat máme-li s manželem nárok na kompenzační bonus. Jsem spolupracující osoba a manžel je od poloviny ledna na nemocenské. Já pracuji a provozovnu máme otevřenou. Zakázek máme málo. Manžel začal chodit na rehabilitace v březnu, ale musel je kvůli koronaviru přerušit. Teď čeká až bude moci opět začít rehabilitovat a následně ukončit nemocenskou. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dropshipping a daně

Dobrý den, začínám podnikat a potřebovala bych informace ohledně placení daní a EET. Podnikám jako živnostník v oblasti prodeje zboží a můj obchodní model je následující: Mám e-shop, kde zákazník provede objednávku, kterou poté zaplatí (nejčastěji převodem v CZK) či přes PayPal. Já po provedení objednávky zboží objednám u dodavatele a nechám zaslat na adresu zákazníka. Jedná se o obchodní model tzv. Dropshipping. Zákazníci jsou z Česka. Dodavatelé jsou z Číny. Jak je to v tomto případě s placením daní - které všechny daně se mě, jako podnikatele, týkají? Jak je to v tomto případě s EET - jsem povinna evidovat tržby a jak? Za každou transakci zákazníka, za převod od poskytovatelů platebních bran nebo se mě to netýká? Jednou jsem volala na daňový úřad a paní bohužel vůbec nerozumněla tomu, na co se jí ptám, ale co mi řekla bylo, že nemusím u produktů účtovat DPH. Tak bohužel úplně nevím co je pravda a co ne. Mnohokrát děkuji za odpověď