Poradna.finance.cz

Potřebujete poradit s financováním bydlení, s daňovými záležitostmi, nebo třeba s ukončením svého studia?

Položte nám dotaz do příslušné poradny, kde se mu budeme věnovat. Zodpovězení dotazu je bezplatné. Dotazy můžete zadávat do formuláře níže.

FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Pro pokládání dotazů do poradny je nutné, abyste se přihlásili! Učinit tak můžete ZDE

NEJNOVĚJŠÍ DOTAZY

odpovídal(a): Redakce

Chci prodat nekolik obrazu ze sve sbirky v…

Chci prodat nekolik obrazu ze sve sbirky v hodnote cca 500 tis.Kc.Jsem povinnen nejakym zpusobem tento prijem zdanit. Dekuji za odpoved FR.VESELY


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, měl jsem dopravní nehodu a…

Dobrý den, měl jsem dopravní nehodu a pojišťovna jí měla likvidovat z mého havarijního pojištění. Autoservisu uhradila částku nižší o 5000, což by měla být moje spoluúčast, ale dále jí snížila o DPH, které bylo na autoservisem vystavené faktůře. To je normální postup?? Děkuji za radu. Jiří Nápravníkodpovídal(a): Redakce

Dobry den, zajima me zda a pripadne kde je mozne…

Dobry den, zajima me zda a pripadne kde je mozne sehnat nezavisleho financniho poradce. dekuji.


odpovídal(a): Redakce

Přeplatek na sociálním poji?tění

V roce jsem měl živnost,vzhledem k pracovnímu vytížení jinde,jsem měl jediný příjem-vratku přeplatku na sociálním pojištění.Mohu v příjmech dle par.7 uvést 0 příjmy a nulové náklady uplatněním paušálu.


odpovídal(a): Redakce

Koupíme starší vozidlo v hodnotě asi 60 000 Kč. …

Koupíme starší vozidlo v hodnotě asi 60 000 Kč. Dotaz 1: Lze uplatnit odpočet DPH. Dotaz 2: Tvorba odpisů.


odpovídal(a): Redakce

Při účtování VF v Zharniční měně máme velké…

Při účtování VF v Zharniční měně máme velké kurzové rozdíly při úhradaách.Jak ošetřit účetnictví,aby nadocházelo díky kurzovým ztrátám k velkým výkyvům oproti plánu v měs. uzávěrkách? Lze daň. rozložit vzniklé kurz. ztráty do dalších let? dotaz č/2 fakturuji tuzemci v zaharaniční měně dle smlouvy.Musím do faktury uvádět přepočet v korunách? i když platby proběhne v zahr. měně? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Prosím jak zaúčtovat a uplatnit DPH v tomto…

Prosím jak zaúčtovat a uplatnit DPH v tomto případě:Společnost XY nám podstoupila pohledávku vůči druhé spol.YX v částce 350000,-Kč.Od spol.YX jsme zakoupili zboží v hodnotě 800000,-Kč je to částka,kterou skutečně spol.YX dlužila spol.XY(nebudeme platit).Částku 350000,-Kč zaplatíme spol.XY.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připoji?tění

Příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na penz. připojištění: poprvé v únoru odeslán za leden. Z kterého vym. základu se bude počítat, když příspěvek se musí poskytovat pouze dopředu?


odpovídal(a): Redakce

Spolupracující osoba nebo dohoda o provedení práce

lze uplatnit na rodiče-důchodce pomáhajícího ve firmě, částky na dohodu o provedení práce a jak vysoké mohou být.Konkrétně 100 000 za rok tj. do 100hod za rok?


odpovídal(a): Redakce

Jakou sazbu DPH mame uctovat klientovi za…

Jakou sazbu DPH mame uctovat klientovi za poradatelske sluzby? (Jedna se o usporadani fotbaloveho turnaje pro klienta a jeho hosty na zakazku. Zajisteni ozvuceni, zapisovatele, poharu, obcerstveni apod.)odpovídal(a): Redakce

Dovoluji si Vás požádato posouzení násl. případu.…

Dovoluji si Vás požádato posouzení násl. případu. Klient, kterému vedu JÚ je FO. Protože přerušuje svoji podn. činnost má zájem prodat DHIM a DNIM (jedná se o výpoč. techniku a SW) do společnosti s.r.o., kde je jedním ze společníků. Doporučovala jsem mu způsob, že je nutno pro dodržení § 23 odst. 7 zákona o dani z příjmu vycházet z ceny obvyklé, neboť k prodeji dochází mezi osobami spřízněnými. Pokud by sjednaná cena neodpovídala cenám, které by byly sjednány mezi nezávislými osobami v běžných obch. vztazích, a rozdíl by nebyl doložen, FÚ může rozdíl doměřit. Navrhovala jsem požádat nějakého prodejce VYT, SW o stanovení ceny tohoto majetku s přihlédnutím k době pořízení-r. 1999. Na základě tohoto posudku stanovit prodejní ceny. Klient však tvrdí, že vzhledem k tomu, že pracuje ve stejném oboru (prodává HW, SW-nový) stanoví si ceny sám )není však znalec v oboru VYT ani ekonomiky). Domnívám se, že je nutno mít tento posudek od nezávislé osoby a FÚ by k ocenění, které si stanoví klient nepřihlížel. Prosím o Vaše vyjádření.


odpovídal(a): Redakce

KOUPĚ POZEMKU

Dobry den, chtel bych se zeptat, jake danove dopady ma koupe nemovitosti -> pozemku. dekuji K.B.


odpovídal(a): Redakce

Ve firmě šití oděvů byly zlikvidovány…

Ve firmě šití oděvů byly zlikvidovány nepoužitelné zásoby látek /vybledlé fleky atd./ odevzdáním do sběrny, do účetnictví použit doklad. FÚ tuto likvidaci neuznal a doměřil daně, i když tento způsob likvidace s ním byl ústně konzultován. Písemně se odmítl vyjádřit. Dle jakých paragrafů může FÚ vyřadit prokazatelný doklad o likvidaci a dle jakých paragrafů je povinen FÚ odpovědět písemně na konkrétní dotaz?


odpovídal(a): Redakce

Fyzická osoba má na leasing os.auto, které v VII…

Fyzická osoba má na leasing os.auto, které v VII.1999 bylo převedeno (resp.leasing. smlouva) byla převedena na právnickou osobu a provedlo se vyrovnání akontace ( nový nájemce uzavřel s původním nájemcem dohodu, že mu zaplatí alikvótní část akontace, a to 50% ihned při převodu a 50% v VII. 2000. Jaký bude dopad do daňového přiznání původního nájemce ( fyzické osoby) za rok 1999?


odpovídal(a): Redakce

V roce 1997 jsme zahájili tvorbu rezervy na…

V roce 1997 jsme zahájili tvorbu rezervy na opravy hmotného majetku ? budovy s rozpočtem přes 6 mil. Kč. Tvorba rezervy uvažována na 4 roky. Se zahájením opravy bylo počítáno v roce 2001. V minulém roce (tj. ve 3. roce tvorby rezervy) jsme byli nuceni provést opravu části elektroinstalace v ceně ca 40 tis. Kč. Protože tato oprava je součástí rozpočtu, na základě něhož je tvorba rezervy prováděna, zaúčtovali jsme zároveň s nákladovou položkou i čerpání rezervy zápisem 451 / 652. Na školení jsem slyšel názor, že budeme muset rezervu rozpustit v roce 2000, protože těmito pracemi byla vlastně oprava zahájena a § 7, odst. 5 zákona o rezervách hovoří o povinnosti zrušit rezervu ve prospěch výnosů i tehdy, jestliže nebyla vyčerpána nejpozději ve zdaňovacím období, ve kterém byla oprava zahájena. Zdá se mi tento postup nelogický, i když jsem si vědom toho, že by se mohl zákon i takto vykládat. Je uvedený výklad zákona správný? Pokud máte jiný názor, čím argumentovat, pokud by případná kontrola měla názor stejný jako výše uvedený. Děkuji za stanovisko. S pozdravem


odpovídal(a): Redakce

Prosím o informaci na následující dotaz: Jsem…

Prosím o informaci na následující dotaz: Jsem zaregistrován u americké společnosti, která platí za sledování reklam přes Internet. Odměny posílá v USD prostřednictvím šeků. Můžete mi prosím poradit, jakým způsobem se budou moje odměny danit(pokud vůbec) a kde(kolonka) to vyplním v daňovém prohlášení ? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Prosím o posouzení následujících účetního případu…

Prosím o posouzení následujících účetního případu a jeho zaúčtování: a) Společník s.r.o., který jako jediný společník vykonává působnost valné hromady, rozhodl o navýšení zákl. jmění společnosti o 700 000,-Kč. Zvýšení bude provedeno nepen. vkladem. Předmětem nepen. vkladu je pohledávka společníka vůči společnosti, z titulu smlouvy o půjčce ve výši 700 000,-Kč. účtováno: ke dni rozhodnutí val.hromady - 17.4. 353 /411 b)Uzavřena smlouva o postoupení pohledávky. Společník postupuje pohledávku vyplývající z posk. půjčky ve výši 700 000,-kč za účelem jejího vkladu do zákl. jmění, čímž pohledávka zaniká. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu. účtováno:ke dni sepsání smlouvy o postoupení 17.4. 479 / 353. Účetní případy doloženy: smlouvou o postoupení pohledávky, zápisem z valné hromady o navýšení ZJ, HUK-doložení zůstatku půjčky, smlouvou o půjčce. Navýšení základního jmění společnosti bylo provedeno zápisem do Obch. rejstříku dne 9.6. . Prosím o prověření účetního případu, je správné účtovat o navýšení ZJ v den konání valné hromady nebo v den zápisu do OR?


odpovídal(a): Redakce

Ve společnosti jsme nakoupili dvě auta na \\\…

Ve společnosti jsme nakoupili dvě auta na \\\"leasing\\\" Jedna smlouva je o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Tomu bych rozuměl, ale druhá je o půjčce na úhradu kupní ceny motorového vozidla. Finanční a platební podmínky u druhé smlouvy jsou 1. Cena vozu 760000Kč 2. Placeno z vlast.zdrojů (jako záloha) 190000 Kč 3. Celková výše půjčky 569000 (48 slátek po 15400) 4. Administrativní poplatek ve výši 12000Kč Jak máme účtovat a danit. Předem děkuji


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na postup…

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na postup zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance.Zaměstnanec bude pravděpodobně v neschopnosti 3 kalendářní dny, jaké má nároky na nemocenské dávky?Jsou procentní sazby stejné jako u normální nemoci?Musíme zaplatit rozdíl mezi ND a ušlým výdělkem?Jak by to bylo, pokud by marodil déle než tři dny, jaké by vyplývaly zaměstnavateli povinnosti?Moc děkuji za odpověď. LS


odpovídal(a): Redakce

Úroková sazba

Dobrý den. Jsem v jednání o podnikatelské půjčce na pořízení nemovitosti s dobou splatnosti 48 měsíců. Váhám mezi úrokovou sazbou složenou z aktuálního Prime rate + pevné přirážky, nebo jednoletý (případně víceletý) fix. Fixy jsou samozřejmě o desetiny procenta vyšší. Děkuji za Váš názorPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.