Právní poradenství

Právní poradenské centrum www.finance.cz provozované ve spolupráci s ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, v.o.s. vám nabízí možnost zodpovědět vaše dotazy týkající se obchodního, občanského, finančního, rodinného či pracovního práva.

FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Pro pokládání dotazů do poradny je nutné, abyste se přihlásili! Učinit tak můžete ZDE

DOTAZY V SEKCI: PRÁVNÍ PORADNA

odpovídal(a): Redakce

Dobrý den,prosím o informaci:za podnik s.r.o.…

Dobrý den,prosím o informaci:za podnik s.r.o. jedná externí pracovník na základě plné moci udělené od jednatele společnosti.Je možné,aby tento externí pracovník dále udělil plnou moc zaměstnanci,a ten vše zařizoval za něj?Je možné udělit v posloupnosti 2 plné moci k jednání za společnost?Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den. Chtěla bych se Vás zeptat na…

Dobrý den. Chtěla bych se Vás zeptat na toto: budeme prodávat firmu(s.r.o.) a na Fú mi řekli,že musím podat žádost o ukončení činnosti z důvodu fůze,převodu na jiného majitele atd. ...,podle paragrafu.A to právě nemohu nikde nalézt,podle jakého č.paragrafu?! Děkuji Soňaodpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Promlčení

Dobrý den, po 4 letech mi přišla upomínka o dluhu na školném z Karlovy univerzity. Vztahuje se na platbu školného promlčecí lhůta 3 roky ? Pohledávku jsem uhradil před čtyřmi roky, doklad o zaplacení již nemám. Jak se mohu bránit ? Děkuji za odpověď.Lukáš


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dobrý den, ZP v §13 odst. (4) stanovuje …

Dobrý den, ZP v §13 odst. (4) stanovuje "Zaměstnanec v dalším pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr u téhož zaměstnavatele nemůže vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny". Je v souladu s ZP, když zaměstnavatel uzavřel na tytéž pracovní činnosti, které vykonává zaměstnanec -úklidové práce Smlouvu o dílo? Je Smlouva o dílo další pracovní poměr v intencích ZP?. Děkuji za odpověď. Ivan


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, ráda bych se zeptala jakou formou…

Dobrý den, ráda bych se zeptala jakou formou řešit "spoluvlastnictví" družstevního bytu (právo nájmu družstevního bytu ), pokud žijeme v partnerském svazku (nejsme manželé) a převod členských práv a povinností na družstevní byt může být přepsán pouze na jednu osobu? Na financování nemovitosti se podílíme stejným dílem. Může tento probém řešit notářsky ověřená dohoda o finančním vyrovnání? Pokud ano, jaké náležitosti by měla mít? Děkuji! S pozdravem MP


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Darování, dědění

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně darovací smlouvy a dědictví. Tchán má nemovitost on vlastní 3/4 a jeho manželka 1/4. Na její část je dané Zástavní právo smluvní a Zástavní právo soudcovské ( má nějaké dluhy vůči státu myslím za sociální pojištění). Tchán nám chce jeho polovinu darovat ( jeho synovi a mě jako snaše)a otázka je zda patříme do první linie v darování zda by to bylo bezplatně. Pak bych se chtěla zeptat. Oba mají děti i z předešlých manželství dohromady 8dětí. Jeho jsou 4 a její jsou 3 a jedno je společné.V případě úmrtí šla by tato nemovitost, kterou nám darují pak celou do dědictví?? V případě, že by to jeden ze sourozenců nahlásil do dědického řízení. Jaká by se brala hodnota té nemovitosi. Zda současná při darování či až ta budoucí, když by se řešilo dědické řízení. MOc Vám děkuji za odpověď. Medalová


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Společné jmění manželů

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o radu. Jsme manželé 28 let. Před deseti lety jsme zkolaudovali dům, který jsme sami společně postavili a zařídili, ale na pozemku mého muže, který dostal darem dávno před svatbou. Bohužel jsem až nyní zjistila, že v katastru nemovitostí je uveden pouze manžel jako vlastník tohoto domu. Můžete mi, prosím, v souvislosti s tím odpovědět na tyto otázky? 1) Je dům automaticky ve SJM, když jsme ho prokazatelně v době trvání manželství postavili spolu, zařídili, spláceli a stále ho společně spolu s dětmi užíváme nebo je pouze manžela, když je on uveden v katastru? 2) Jak nejlépe postupovat, abych i já byla majitelkou poloviny domu? 3) Pokud by mělo dojít mezi námi k rozvodu, jak postupovat abych o dům, resp. o svou polovinu nepřišla? Na závěr podotýkám, že vyjma MD (před kolaudací domu)stále pracuji, zajišťuji veškerou péči o děti a domácnost a mnohdy jsem to jen já, kdo rodinu finančně zajišťuje. Velmi Vám děkuji za Vaší odpověď.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Změna pracovního poměru

Zaměstnavatel a zaměstnanec se dohodnou a sepíší dohodu o změně pracovního poměru z doby NEurčité na dobu URČITOU (písemně). Není to v rozporu s nějakýkou právní normou? Je jistě poněkud neobvyklé, když ze zápočtového listu vyplyne, že pracovní pomět trval 18 let a skončil uplynutím doby. Pokud se po té zaměstnanec zaregistruje na úřadu práce jako uchazeč, dostane od prvního dne registrace standartní výši podpory 65%? Děkuji za odpověď. Eva


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, měla bych dotaz. Zákazník nám…

Dobrý den, měla bych dotaz. Zákazník nám poslal fakturu, byly na ní špatné údaje o firmě, tak jsme mu ji poslali zpět k opravě. Poslal nám opravené údaje o firmě, ale měl tam chybu v kalkulaci provedených prací. Vracíme mu jí již po 2. Má zákazník nárok nám za tyto chyby, které se vyskytly na jeho straně, požadovat po nás penále? Faktura je již měsíc a půl po splatnosti. Je to v pořádku, že takhle vracíme zákazníkovi faktury k opravě? Není to nějak právně napadnutelné z jeho strany? Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

možno kataster dostal potvrdenie správcu že byt…

možno kataster dostal potvrdenie správcu že byt nemá nedoplatky. no Kupujúci ani predávajúci o tom nevie, pretože to riešila RK a neupozornila ich na toto. No naša kúpna zmluva neobsahuje toto potvrdenie ani nič ohladne vody a tepla, v zmluve máme odpísanú len elektrinu a plyn. v zmluve je takisto spomínané že kupujúci pristupuje na zmluvu so správcom, no správca pri kúpe prítomný nebol takže sme žiadnu zmluvu s nim ani so spoločenstvom nedostali. Mali sme vraj dostať 2 zmluvy. priatel sa nedomáhal oznámenia o mesačných nákladoch, neviem prečo sa na túto informáciu neopýtal, proste len podpísal zmluvu a RK mu kázala čakať na oznámenie z katastra kde bolo uvedené že do 30 dní máme isť prevziať LV. potom nás poslali na službyt (čo je správcom domu) a tam sme odovzdali LV so slovami´´ kúpili sme byt na ulici tej a tej a chceme ho isť prerobiť, vraj potrebujeme od vás nejaké podklady. Jediné čo s nami preberal službyt bolo oznámenie o prerábke, ktoré museli podpísať najbližší susedia a predseda spoločenstva. O tom, že by sme sa mali aj na službyt prihlásiť ako nový vlastníci teda prehlásiť byt, keďže sa neodhlásil ani starý majitel, o tom nepadlo ani slovo. tlačivo o prerábke nám potvrdili a poslali na mestský urad vybaviť stavebné povolenie. na meste sa to do 40 dni vybavilo a povolili prerábku a následne po nej máme nahlásiť kolaudáciu. predsedovi sme poslali tento list na odvolanie voči poplatkom z omeškania. VEC: Odvolanie voči poplatku z omeškania Týmto listom sa odvolávam voči poplatku z omeškania zálohových platieb, ktoré neboli uhradené načas v mesiacoch jún, júl, august a september z dôvodu nepredloženia výpočtového listu, pričom sa tak stalo až dňa 19.09.2011 na moje vlastné zistenie. V zmysle § 5 ods. 2 zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov je prílohou Zmluvy o prevode vlastníctva bytu vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva, ze vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Do prehlásenia predseda spoločenstva alebo správca za prítomnosti starého a nového vlastníka bytu musí uviesť : - do akého dátumu bude platiť poplatky spojené s bytom starý vlastník - od akého dátumu bude platiť poplatky spojené s užívaním bytu nový vlastník a koľko osôb bude byt užívať - k dohodnutému dátumu nahlásiť stav meračov teplej, studenej vody a prípadne meračov tepla (PRVN) - upozorniť nového vlastníka, aby podpísal pristúpenie do spoločenstva po obdržaní LV - oboznámiť nového vlastníka s celkovou správou domu a povinnosťami. V zmysle § 10 ods. 1 zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy, ktorú je správca povinný doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome v zmysle § 8a ods. 1 zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv. Keďže zmluva o spoločenstve a mandátna zmluva so správcom bytu mi nebola predložená, nebolo možné poukazovať tieto mesačné preddavky vopred. Dlh som doplatil a tým je to pre mňa vysporiadané. A zároveň týmto listom žiadam o predloženie zmluvy SVB a mandátnej zmluvy so správcom domu, nakoľko táto povinnosť správcu a predsedu SVB bola zanedbaná. Takisto na základe Zmluvy o výkone správy alebo Mandátnej zmluvy o správe bytového domu je v zmluve uvedný poplatok za vystavenie upomienky pre neplatiča. Keďže sa starý majiteľ neodhlásil od správcu bytu prečo aspoň na jeho meno, keďže adresa bola stále rovnaká, predseda, ktorému je to povinnostou vyplývajúcej z ich zmluvy vystaviť tieto upomienky ani raz tak neurobil ani za mesiac jún, júl, august ani september. predseda sa ohradzuje na to, že jej úlohou je urobiť všetko pre to, ked nastane situácia nezaplatenia mesačných preddavkov. No zostali sme len pri slovách. TAK MI TERAZ PROSÍM NAPÍŠTE ČI MAJÚ PRÁVO ŽIADAŤ PENÁLE ZA OMEŠKANIE KEĎ SA TO VŠETKO TAKTO ZAMOTALO,.odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, Chtěl bych začít podnikat v oblasti…

Dobrý den, Chtěl bych začít podnikat v oblasti zprostředkovatelská činnost. Konkrétně se zajímám o "drop-shipping". V tomto článku o dropshippingu: http://www.finance.cz/zpravy/finance/276911-drop-shipping-rizika-dane-a-dalsi-aspekty/ . Jsem se dočetl, že mohou nastat 2 situace : Mě zajímá situace B/ vlastnické právo nepřechází na prodejce, přechází přímo z dodavatele na zákazníka. Moje otázky jsou: 1) Pokud bych chtěl začít podnikat tímto způsobem, musím uzavřít s dodavatelem nějakou smlouvu, anebo je to na naší domluvě? 2) Vydělával bych prostřednictvím "rozdílu transakce", tím, že bych nabízel zboží mého dodavatele (ale přitom bych ho tam samozřejmě neuváděl). Ceny bych si vytvářel sám, poté, co by mi koncový zákazník zaplatil, tak bych objednávku i skutečnou cenu zboží zaslal dodavateli. V podstatě bych si na zboží vytvořil svoji marži a prodával ho dráž... 3) Pokud bych o faktu, že jsem pouze zprostředkovatel obchodu a i o tom, že záruku nevyřizuji já jako zprostředkovatel, ale že záruka je už jen na straně kupujícího a dodavatele, bylo by potom toto vše správně po právní stránce? Děkuji mnohokrát za Vaše odpovědi a rady. S pozdravem, Remen


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Odstupné

Zaměstnavatel=podnikající fyzická osoba bude muset ukončit činnost.Důvod=neschopnost platit své závazky (pro předluženost nemůže nakupovat materiál),navíc nemá ani zakázky.Nemá na výplaty,propustí zaměstnance,odstupné nevyplatí.Pokud jim dá výpověď (§52a),případně §52c)),bude brát úřad práce v úvahu, že ač nárok měli, odstupné nedostali, a bude vyplácet podporu od prvního dne? Zaměstnavatel ale nebude moci čekat na uplynutí výpovědní doby, nebude mít pro zaměstnance práci, takže spíš se bude snažit ukončit pracovní poměr dohodou, samozřejmě bez výplaty odstupného. Pokud na to zaměstnanci přistoupí, budou kráceni na podpoře. Pracuji jako účetní v takovéto firmě a tuto situaci bohužel předpokládám. Jak je to tedy s podporou, pokud odstupné nebylo a nebude vyplaceno, ač na něj nárok byl? Případně jak mají zaměstnanci postupovat? Děkuji za odpověď. Eva


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Výpověď

Dobrý den chtěla jsem se zeptat.Jsem na mateřské 4 roky ten4 rok mi šéf podepsal jako neplacené volno. V LEDNU MÁM nastoupit do zaměstnání kde je dvousměnný provoz. Zaměstnavatel mi řekl že mě už nepotřebuje ale nechce mi dát výpověd kvuli odstupného prý si mám dát výpověd já.Když dám výpověd já co to pro mě bude znamenat na pracovním uřadu. dá se ještě jinak dát výpověd z jeho strany aby nemusel dávat odstupné. Vyhrožuje mi tím když nedám výpověd já tak mi dá takovou pracovní dobu že tu výpověd stejně dám já. Ajá jelikož mám malé děti nemohu pracovat na odpolední směnu. A JE pravda že když dám výpověd já že nedostanu na pracovním uřadu první tři měsíce ani korunu. Moc děkuji za odpověd


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Má vliv na přidělení podpory v nezaměstnanosti…

Má vliv na přidělení podpory v nezaměstnanosti skutečnost, že mimo plat v zamšstnání, kde jsem dostala výpověď mám příjem z pronájmu? Děkuji


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dobrý den. chtěla jsem Vás požádat o odpověď.…

Dobrý den. chtěla jsem Vás požádat o odpověď. Platíme výživné na manželovo dceru, které musí být na účtě její matky 15-tého každý měsíc. Dcera dosáhne 19.11. 18-té narozeniny. Musíme tento měsíc zaplatit výživné k rukám matky nebo už v měsíci listopadu půjde výživné k rukám zletilé dcery??? Děkuji Hezký den.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit svůj názor,…

Dobrý den, můžete mi prosím sdělit svůj názor, zda je správné a zákonné, že dětský domov účtuje CELÝ Příspěvek na úhradu péče dítěti, které je v DD umístěné (bere sirotčí důchod po otci) a po matce ho vůbec nevyžaduje? Matka byla zbavena rodičovské zodpovědnosti již v roce 2002, ale měla soudem vyměřeno výživné ve výši 700Kč (které neplatila)do té doby než byla nařízena ústavní výchova. Ta byla nařízena letos. Výživné matce soud poté nestanovil. Já se domnívám, že by matka měla hradit příspěvěk celý nebo v nejhorším alespoň polovinu. Přece nemůže DD účtovat příspěvek dítěti jen proto, že má sirotčí důchod a matka je neplatička. Pro DD je to pohodlnější, což chápu, ale není to přece správné, aby se takto matce ulehčilo! Měl by DD placení příspěvku po matce vymáhat i soudně? Vycházela jsem ze zákona č.383/2005. Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Mirka


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dobrý den, pracoval jsem 2 roky, poté jsem byl…

Dobrý den, pracoval jsem 2 roky, poté jsem byl rok na úřadu práce, přičemž prvních 5 měsíců jsem pobíral podporu. Nyní téměř 6 měsíců pracuji u jiného zaměstnavatele, ale mám smlouvu na dobu určitou. Se zaměstnavatelem to vypadá špatně, chystá se propouštět a smlouvu mi již možná neprodlouží. Pokud se budu hlásit opět na úřadu práce, budu mít opět po odpracovaných 6 měsících nárok na podporu v trvání 5 měsíců? A na jakou výši? Dobrovolně ani dohodou neodejdu, ale vyprší mi smlouva. Mám nárok na 65% a pak snižování nebo od začátku na 45%?


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Darování nemovitosti

moji rodiče vlastni nemovitost každý idealní 1/2,jaký je postup při darovaní na mě,jaká se platí dan a je třeba znalecký posudek?


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Výživné

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, zda výživné na 18-leté dítě musíme stále platit k rukám matky-na účet nebo dle zákona jsme povinni je hradit k rukám-na účet dítěte...?? Dítě studuje na denním studiu. Děkuji. Michaela


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Nájem bytu

Dobrý den, vlastním garsoniéru, kterou bych chtěla pronajmout. Potřebovala bych poradit, které dokumenty k tomu potřebuji-tzn., jak bych měla postupovat,aby vše probíhalo v souladu se zákonem, jaké daně budu muset z příjmu z pronájmu odvádět a zda má příjem z pronájmu nějaký vliv na pobírání plného invalidního důchodu. Děkuji za odpověď na mé dotazy.