Právní poradenství

Právní poradenské centrum www.finance.cz provozované ve spolupráci s ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘÍ PELÍŠEK, NAVRÁTIL & PARTNEŘI, v.o.s. vám nabízí možnost zodpovědět vaše dotazy týkající se obchodního, občanského, finančního, rodinného či pracovního práva.

FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Pro pokládání dotazů do poradny je nutné, abyste se přihlásili! Učinit tak můžete ZDE

DOTAZY V SEKCI: PRÁVNÍ PORADNA

odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Krádež osobních věcí v zaměstnání

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, v zaměstnání mi byla ukradena taška s veškerými osobními věcmi ze zamčené skříňky a zaměstnavatel mi zakázal zavolat policii. Má na toto nárok? A mám nějaký nárok na úhradu škody od zaměstnavatele? Dozvěděla jsem se, že k tomuto slouží pojišťení, které by zaměstnavatel měl mít. Děkuji za odpověď. S pozdravem Marie


odpovídal(a): Redakce

Regulované nájemné

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli nájemník s regulovaným nájemným může nepřijmout nový výměr nájemného, který je přesně podle kalkulačky MMR. Argumentuje tím, že maximální přírůstek nájmného neodpovídá stavu chodby a okolí domu. Dům prochází průběžnými opravami a proto to není "jako ze škatulky". Děkuji za odpověďodpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dobrý den, může uchazeč o zaměstnání,…

Dobrý den, může uchazeč o zaměstnání, evidovaný na Úřadě práce, vykonávat činnost člena statutárního orgánu na základě mandátní smlouvy, pokud výše odměny nepřesáhne polovinu hrubé minimální mzdy a nadále zůstat v evidenci ÚP? děkuji za odpověd


odpovídal(a): Redakce

Dohoda o směně

Dobrý den. Můj dotaz zní: Přes inzerát jse mi ozval člověk,který semnou chtěl vyměnit mé PSP (playstation portableú-cena:4500kč za jeho nokii N95.Domluva probíhala na úrovni,pán vystupoval jako seríozní člověk. Jelikož byl až z opačného konce republiky než-li já dohodli jsme se na předání poštou. Já jsem psp odeslal podle domluvy,ale pán mi namísto dohodnutého zboží poslal 3 rozpadlé telefony nejstarších značek v cenně cca 1400kč. Chtěl bych se tedy zeptat zdali můžu podniknout nějaké pravní kroky nebo to řešit přes polici. děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dědění

Dobrý den. Koupili jsme s manželem a mamkou dům,každý vlastníme 1/3.Mamka dala 1 mil. a my 2 na hypotéku. Nyní chce mamka darovat svou 1/3 mě,sepsat věcné břemeno na doživotí a s mojí sestrou se z důvodu její zadluženosti vypořádat finančně s tím že jí dá 500,000,-Kč.Sestra již po rodičích dostala byt 2+1 , o který ale z důvodu neplacení nájmu přišla. Nyní se obáváme, že v případě, že se mamce něco stane,budem vyplácet sestru z podílu ještě vyšího,neboť dům stále stoupá na hodnotě z důvodu rekonstrukce. předem děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Pohledávka z pracovněprávních vztahů

Dobrý den, Mam dotaz odhledně Dohody o provedení práce. Chci se zeptat co mohu dělat když mi firma nezaplatila 2 měsíce po vypršení datumu splatnosti.Po každé když jim zavolám mi tvrdí, že na splacení pracují. Dohodu mam doma podepsanou. Jedná se o sumu necelých 5tis.kč Mam nějaké pravo to vymáhat? Děkuji za odpověd


odpovídal(a): Redakce

Zánik pojistné smlouvy

Vážený pane doktore, velmi Vám děkuji za odpověď na můj dotaz ohledně výpovědi pojistné smlouvy s nezaplacením 1. pojistného a následné žádosti pojišťovny o zaplacení dlužného pojistného. Nicméně vzhledem k tomu, že jsem neuvedl velmi podstatnou věc a to znění všeobecných pojistných podmínek, dovoluji si Vás požádat ještě o jednu, tentokrát již velmi stručnou, odpověď. Předně bych se rád omluvil - částečný přepis znění § 13 odst.2 se nevztahoval k zákonu o pojistné smlouvě, ale k zákonu č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Nyní znění Článku 4 - Zánik pojištění dle platných VPP-HAV/01: "Vedle způsobů stanovených zákonem pojištění zaniká: 2. Nezaplacením pojistného a) Neuhrazením 1. pojistného, resp. první splátky, ve lhůtě do 1 měsíce od data splatnosti pojistného, zaniká pojištění od počátku. Pojistitel může pojistníkovi písemně oznámit prodloužení této lhůty. Pojistitel považuje neuhrazení 1. pojistného v dané lhůtě za projev vůle pojistníka, že na pojištění nemá zájem. b) Neuhrazením následného pojistného nebo jeho části zaniká pojištění dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení dlužného pojistného. Tato upomínka musí obsahovat upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení pojistného. Pojistiteli náleží pojistné do dne zániku pojištění." V mém případě se jedná o případ dle 2a) a mě v kontextu k 2 b) plyne (kde je výslovně uvedeno upozornění na zánik pojištění a nárok pojistitele na pojistné do dne zániku pojištění), že v mém případě pojištění nevzniklo, resp. zaniklo od počátku a pojišťovně tudíž pojistné nenáleží. V opačném případě bych ve znění 2a) také očekával text upozorňující na zánik pojištění a nárok pojistitele na pojistné do dne zániku pojištění. A výklad pojišťovny, že pojištění zaniklo nikoly nezaplacením 1. pojistného, ale výpovědí není dle mého názoru správné. Nemohu přece vypovědět něco co nikdy právně nevzniklo a má výpověď byla zbytečná a de facto nicotná. Prosím o odpověď zda se na základě těchto nových informací stále kloníte k názoru, že požadavek pojišťovny je oprávněný. Ještě jednou Vám děkuji.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Darovací daň

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je již jasné, jak to bude po novém roce s osvobozením příbuzných od darovací daně. Pokud vím, tak darovací daň se ruší a vše se bude řídit daní z příjmů. Bude ale zachována tato vyjímka pro příbuzné při bezúplatném převodu? Pokud to ještě není známo, je možné, aby na rychlo byla schválena nějaká úprava, která začne platit od 1. ledna? Děkuji za odpověď. Ondřej Pohan


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Započtení pohledávek, výživné

Dobrý den, mám dotaz ohledně výživného. Můj manžel má od ledna 2005 platit výživné 1200,-- na dceru. První rok posílal výživné poukázkami, potom se jeho bývalá žena, které posílal výživné, přestěhovala a neudala adresu, na kterou se má výživné platit, proto dával výživné dceři při jejích návštěvách u otce, aniž by si to nechal potvrdit. Můj manžel s bývalou manželkou vlastnili byt, na který si vzal hypotéku její bratr, protože jim by hypotéku nedali a manžel byl ručitel. Potom byt prodali, manžel zaplatil svou půlku dluhu na hypotéce švagrovi, zaplatil na finančním úřadě daň z prodeje nemovitosti, zatímco jeho bývalá žena dluh svému bratrovi (půlku z hypotéky) nezaplatila ani daň z prodeje na FÚ, a protože bývalý švagr mého manžela kontaktoval, že jeho sestra (manželova bývalá manželka) dluh na hypotéce nezaplatila, zaplatil to za ní a poté se dohodli, že když to za ní zaplatil (cca 170 000,--), nebude jí platit výživné a ona vlastně splátku hypotéky, kterou za ní zaplatil, tímto způsobem postupně vyrovná. Samozřejmě, že to byla dohoda ústní bez jakéhokoliv potvrzení této dohody mezi sebou. Nyní bývalá žena mého manžela kontaktovala (resp. její nový manžel,protože ona se vyjádřila, že se s mým manželem nebude bavit), že jí dluží na výživném, píše mu SMS, a s každou SMS dlužnou částku střílí, jak se říká od boku, začala na 70000,-- Kč a skončila na 50000,-- Kč. Ještě jsem zapomněla dodat, že mezi tím se znova přestěhovala a novou adresu poslala SMS teprve včera. Prosím o radu, jak se zachovat, co by se v tomto případě dalo dělat, když na jejich domluvy neexistují žádné dokumenty. Děkuji, Hlávková.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Společné jmění manželů

Dobrý den,před uzavřením manželství jsme si tehdy ještě s přítelem (nyní s manželem) vzali společnou hypotéku na družstevní byt ve výši 750 tis. Kč, kde jsme oba vedeni jako dlužníci. Majitelem družstevního bytu jsem byla uvedena jen já, následně byl tento byt převeden do mého osobního vlastnictví, kde rovněž figuruji jako jediný vlastník. Hypotéku splácíme napůl, respektive její zbývající půlku, jelikož již půlku jsem jednorázově zaplatila před uzavřením sňatku z mých peněz, které jsem měla z prodeje mého bytu předešlého, u kterého jsem byla jediný vlastník a splácela ho sama. V budoucnosti (tzn. nyní již v průběhu manželství) asi dostanu darem hotovost 300 tis. Kč, kterou mám v úmyslu dát na splacení hypotéky. V jaké výši by probíhalo manželské yrovnání v případě rozvodu v těchto případech: 1) kdybychom převedli byt do společného jmění manželů, 2) ev. je možné mít byt v podílovém spoluvlastnictví mezi manželi - vlastnictví by bylo nerovné. Úkony v bodě jedna i dvě se musí nejspíše provést notářským zápisem, je to tak. Děkuji moc za odpově'd.odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dobrý den, včera jsem od Vás obdržela níže…

Dobrý den, včera jsem od Vás obdržela níže uvedenou odpověď. Chtěla bych se zeptat, z jakého důvodu tomu tak je, proč musím nejdříve první pracovní poměr ukončit. U nového zaměstnavatele pracuji již rok, pracovní smlouvu mám na dobu určitou. Nyní mám možnost změnit ji na dobu neurčitou. Zaměstnavatel, u nějž rodičovskou dovolenou čerpám, je o mém novém zaměstnání od začátku informován. A ví, že se k němu vracet nechci, aktuálně řešíme výpověď dohodou. Děkuji za odpověď. Dobrý den, pokud chcete podepsat pracovní smlouvu u jiného zaměstnavatele, musíte nejdříve dát výpověď z nynějšího pracovního poměru a počkat, až uplyne výpovědní lhůta. Další možností je uzavřít se zaměstnavatelem dohodu o rozvázání pracovního poměru. V tom případě byste mohla uzavřít pracovní smlouvu s jiným zaměstnavatelem ihned poté. Abyste však nepřišla o rodičovský příspěvek, musíte dodržet zákonem stanovené podmínky. Ty jsou uvedeny v § 31 zákoně č. 117/1995 o státní sociální podpoře. Odpověděl: Zdeněk Navrátil, JUDr. Dotaz: Dobrý den, jsem u jednoho zaměstnavatele na rodičovské dovolené (a pobírám rodičovský příspěvek). Mohu před ukončením rodičovské dovolené podepsat u jiného zaměstnavatele pracovní smlouvu na dobu neurčitou? K původnímu zaměstnavateli se nechci vracet. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Převod nemovitosti

Dobrý den, potřebobala bych vědětjaký je postup, když chci kupovat chatu. Co mám mít za doklady k jedání na úřadech? Jak dlouho budou asi příslušná jednání probíhat? Děkuji. Zdenka


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

SVJ

Dobrý den, bydlím v bytovém domě, kde všichni nájemníci (kromě dvou rodin)byt odkoupili od města. Sdružení nájemníků´platí měsíčně určitou částku do fondu oprav, zbylé dvě rodiny platí nadále nájem městu. Jak se postupuje v případě, že se sdružení nájemníků dohodne např. na opravě střechy - musí na toto přispívat i rodiny, které si byt nekoupily? Předem Vám moc děkuji za odpověď. Veronika


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Na…

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu. Na konci listopadu roku 2007 jsem na bytovém družstvu prošla konkurzem o byt, tam mi bylo řečeno že do 14 dnů musím složit částku ve výši 385 000,-,ty jsem ihned uhradila a obdržela klíče od bytu (5.12.2007). V Prosinci se mnou byla sepsána pronájemní smlouva do té doby než přejde byt do osobního vlastnictví. V Prosinci jsem ihned začala platit řádně nájemné, které činilo i měsíční částku do společného fondu oprav, tudíž celková částka nájemného činila 3 430Kč. 14.5.2008 jsem podepisovala smlouvu o převodu bytu do osobního vlastnictví, kde mi bylo stanoveno měsíční nájemné ve výši 3 480Kč. V dubnu 2008 jsem obdržela první vyúčtování za měsíc listopad a prosinec, kde jsem měla nedoplatek ve výši 800Kč, které jsem musela uhradit. Do dnešní doby mi nikdo nevysvětlil proč jsem musela danou částku doplatit, když jsem řádně platila měsíční nájem. Nyní po roce opět v dubnu 2009 mi přišlo vyúčtování, kde mi oznamují že mám přeplatek ve výši 8 881,57Kč, což by odpovídalo, jelikož v bytě žiju sama a velikou spotřebu nemám, ale po 14 dnech jsem ve své schránce objevila vyúčtování nové, prý opravné, kde mi oznamují že místo 8 881,57Kč obdržím pouze částku ve výši 2 836,95Kč a 5000Kč si oni prý strhávají. To nevím proč, a když jsem se obrátila na bytové družstvo, aby mi vysvětlili z jakého důvodu si z mého přeplatku strhávají 5000Kč odpověděli mi jednou větou: Důvod: pozdější koupě bytové jednotky. Jak tomu mám rozumět? Děkuji za odpověď. S pozdravem Anna.S. Prosím o odpověď na uvedený e-mail.Děkuji.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně mého…

Dobrý den, měl bych dotaz ohledně mého záznamu v registru solus.V roce 2008 jsem odjel na nečekanou služební cestu a můj jediný závazek v ČR byla smlouva se společností Vodafone.Vrátil jsem se za 4 měsíce a vzniklou dlužnou částku okamžitě uhradil.Od té doby bylo vše v pořádku dokud jsem nechtěl uzavřít úvěrovou smlouvu při této příležitosti mi byl úvěr zamítnut kvůli záznamu v registru solus od společnosti Vodafone z roku 2008.První co jsem zkusil bylo kontaktovat společnost která tento záznam poskytla bohužel bez úspěchu.Bylo mi zdělěno,že se záznam maže automaticky po třech letech od splacení dlužné částky a teď,že je u něj zobrazen údaj o uhrazení.Na tento údaj bohužel úvěrová společnost u které jsem žádal nepřihlíží.Chtěl bych se vás zeptat jak je možné,že mé údaje mohl Vodafone poskytnou registru solus když jsem uzavíral smlouvu o poskytnutí telekomunikačních služeb v roce 2004 a v této době nebyla ve všeobecných podmínkách o poskytování informací do registru nikde ani zmíňka.Jde mi o to,že v nových všeobecných podmínkách už toto poskytování informací do registru solus zapsáno je,ale nikdo mě na nové všeobecné podmínky neupozornil ani jsem nikdy nesouhlasil s jejich změnou.Tak jestli je to prostě moje chyba,že jsem si nové podmínky nepročetl a nebo se dá tento zápis právně napadnout.Předem děkuji za odpověď.S pozdravem Jakub Nováček.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dovolená, skončení pracovního poměru

Dobrý den, pokud konám práci u stále stejného zaměstnavatele a v nové pracovní smlouvě (pův. prac. poměr na dobu určitou skončil ke dni 30.6.2009) mám již místo 4 týdnů dovolené 5 týdnů dovolené, mám celkově nárok za rok 2009 na 25 dní dovolené či jen na 22,5 (kdy se takto krátí půl roku, kdy jsem měl jen 4 týdny dovolené)? Děkuji.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Předávací protokol, smlouva o dílo

Dobrý den, chtěl bych Vás požádat a radu, co má všechno obsahovat Protokol o předání díla (např. výroba kuchyňské linky) a jestli existuje nějaký daný formulář nebo předloha. V případě, že ano, kde si jej můžu stáhnout. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem, Miroslav Drábek


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, prosím Vás, pokud mne přes moje…

Dobrý den, prosím Vás, pokud mne přes moje upozornění na tuto chybu zaměstnavatel zařadil do nižšího platového tarifu, než jaký mi přísluší dle nejsložitější mně přidělované práce, má být žaloba podána na doplacení částky, která je rozdílem těchto tříd, nebo mohu žádat uložení povinnosti zaměstnavateli zařadit mne do příslušného tarifu ? Děkuji za odpověď. Vladimíra P.


odpovídal(a): Zdeněk Navrátil, JUDr.

Dobry den, mohli by jste mi prosim poradit…

Dobry den, mohli by jste mi prosim poradit ohledne problemu preplatku a odebrani Rodicovskeho prispevku? Momentalne ziji ve Velke Britanii, muj muz ma alzirske obcanstvi a me dve deti maji ceske obcanstvi - narodily se ve VB. Ja mam stale ceske obcanstvi a adresu trvaleho bydliste v CR. Narozenim me prvni dcery r. 2007 mi vznikl narok na porodne a rodicovsky prispevek v CR, ktere mi byly priznany a vyplaceny - jelikoz jsem ve VB mela narok na materskou, ktera mi byla vyplacena po dobu 9 mesicu. Zadostem o oba prispevky bylo bez problemu vyhoveno v r. 2008. Problemy resim ted, kdy se mi loni (2008) narodila druha dcera. Jelikoz se narodila ve VB, trvalo temer rok ziskat pro ni pres ambasadu cesky rodny list a cestovni doklady. Hned po te jsem zazadala o porodne a rodicovsky prispevek na mladsi dceru. Porodne mi bylo priznano, ale rodicovsky prispevek zatim ne. Urad rozhodl, ze jsem ve lhute 8 dnu nenahlasila zmenu o narozeni 2. ditete (argument, ze jsem nemela cesky rodny list nikoho nezajimal) a prispevek mi odebral a naridil vratit preplatek vznikly tim, ze byl prispevek neopravnene cerpan na starsi dite, misto na to "nejmladsi v rodine". Preplatek 83.600 Kc je splatny do konce tohoto roku. Puvodne mi urednice rekla, ze dluh bude strhavan z budoucich davek a meho porodneho (to uz bylo zabaveno na splatku), ale RP na druhe dite mi nebyl priznan. A to i pres to, ze u me nedoslo k zadnym zmenam (krom narozeni druheho ditete) Stale pobyvam v Anglii, a staram se po cely kalendarni mesic o sve dve deti. V UK zadna davka podobna RP neni a ani memu muzi na ni nevznika narok (jak se domnivaji urednice ). Krom vyplnenych zadosti, bylo pozadovano jeste potvrzeni z Anglie, ze nemam narok na vyplaceni davek zde - coz jsem dodala. Presto urednici pozaduji dalsi a dalsi nesmyslna potvrzeni, ktera nejsou ani oficialni a vyhybaji se tak rozhodnuti o priznani RP. Jsem presvedcena, ze na davky narok mam a rada bych se proti rozhodnuti odvolala. Nejsem si ale jista, na jake zakony se odvolavat. Dale by me zajimalo, jestli lze nejak zvratit rozhodnuti o preplatku. Predem moc dekuji za opoved T.Kour


odpovídal(a): Redakce

Název živnosti, obchodní rejstřík

Vážený pane doktore, na internetových stránkách obchodního rejstříku jsem si přečetla informace týkající se změny živnostenského zákona, provedené zákonem č. 130/2008 Sb. Nenašla jsem odpověď na následující problematiku: Pokud je v zakladatelské listině notářsky uzavřené před 1.7.2008 (účinností změny živnostenského zákona) uveden předmět podnikání: "Pronájem a půjčování věcí movitých" a nebyl dosud tento předmět do obchodního rejstříku zapsán, nebude problém s návrhem na zápis do obchodního rejstříku doručeném v prosinci 2008, kde bude uveden stejný název živnosti,ale již oboru podnikání? V lednu 2008 při podpisu zakladatelské listiny nám bylo řečeno, že až budeme chtít živnost zapsat do obchodního rejstříku,tak stačí již jen poslat návrh na změnu bez nutnosti návštěvy u notáře, ale nesmí být živnost mezitím přejmenována.Název zůstal stejný,ale nově se jedná o obor. Tak jak to tedy prosím Vás nyní bude? Předem velmi děkuji S pozdravem Za spol.Ekoagrima Brusné 109 Michaela Šlahorková Tel.:776730276