Drop shipping

Sekce: Firmy a podnikatelé | Téma: Start firmy

Otázka: 23.06.2010 10:40


Dobrý den, rád bych se zeptal na téma dropshippingu od zahraničních výrobců do ČR. Rád bych si založil internetový obchod a zboží "dodával" formou dropshippingu od výrobce (zboží mi tak neprojde ani rukama). Model popisuji níže.

Takže:
1-na internetu bude obchod
2-zákazník nakoupí zboží a odešle mi tím objednávku
3-zákazník zboží předem zaplatí mě (v českých korunách)
4-až zákazník zaplatí, pošlu objednávku zahraničnímu výrobci s údaji kam má zboží doručit
5-zaplatím zahraničnímu výrobci (v amerických dolarech)
6-zahraniční výrobce se stává dodavatelem a dodá zboží nikoli mě, ale zákazníkovi
7-zákazník (_nikoli já_) se tak stává dovozcem a pokud objednávka přesáhne určitý limit (150eur???), má povinnost zaplatit clo
8-můj zisk je to co mi zákazník=dovozce zaplatil v českých korunách, mínus to,co jsem zaplatil výrobci=dodavateli

Tenhle model v zahraničí funguje zcela běžně, v ČR jsem zatím narazil jen na dvě firmy, které provádějí dropshipping ze zahraničí. Asi jich je i víc, ale moc jich rozhodně není. Co mi na tom vrtá hlavou....?

Stát tímhle způsobem přijde o dost peněz, protože většina zákazníků=dovozců se vejde do limitu, kde se clo ještě platit nemusí. Doveze se sem spousta zboží, za které nikdo platit clo nebude. Vemte si, že kdybych zboží pro obchod objednal na sebe, dovezl ho a prodal, platil bych clo. Ale takhle ho jen objednám pro zákazníky, ti se stanou dovozci a stát nic nedostane (až na objednávky, které přesáhnou 150 EUR limit). Je to legální podle českých zákonů? Rád bych taky věděl, jak je to s DPH, kdo ho vlastně zaplatí a jak je to s vyúčtováním takovýchto transakcí v účetnictví. Platím nějaké DPH já, jakožto v podstatě zprostředkovatel? Pokud ano, je pro mě jako podnikatele výhodnější být plátcem, nebo neplátcem DPH?

Pokud zákazník bude chtít zboží vrátit, vrátí ho mě (protože jsem v roli prodejce)a já mu dám peníze zpět. Zboží pak můžu znovu prodat. Jak je to s DPH v tomhle případě a jak se to vyúčtovává v účetnictví, když vlastně skrze mě ten dovozce (=zákazník) koupil zboží od výrobce a to zboží vrátil mě, přičemž já mu za ně vrátil peníze a pak ho prodal někomu jinému přímo a stal se tím pádem znovu prodejcem, ale navíc tentokrát i dodavatelem? Pokusím se to napsat trochu srozumitelněji. Myslím to takhle. Dejme tomu, že by zákazníci v průběhu roku nakoupili zboží za půl milionu. Já bych zaplatil výrobci 250 tisíc a výrobce by dodal přímo zákazníkům. Tím pádem já nejsem dovozce ani dodavatel. Většina lidí ale nad 150EUR neobjednává, takže by neplatil nikdo clo. Čili do ČR by skrze mě přišlo zboží v hodnotě půl milionu a clo nikdo neplatil. A teď. Zákazník mám dle zákona právo zboží vrátit. Dejme tomu, že by mi zákazníci část zboží vrátili a já bych ho samozřejmě prodal někomu jinému třeba v internetové aukci. To by ale znamenalo, že prodávám de facto neproclené zboží (dostal jsem vrácené zboží od zákazníků, kteří za něj clo platit nemuseli a teď je u mě nakumulované v množství, které by se už clít mělo). Musel bych v tomto okamžiku platit já clo?

Bavil jsem se o tom už se dvěma účetními, ale ani jeden netušil nic. Protože jsem nikdy nepodnikal, dost v tom plavu. Pokud by to bylo obyčejné prodávání zboží, je všechno OK, v tom mám jasno. Tady je ta situace ale o dost složitější.... Můžete mi poradit a vyjádřit se k tomu? Díky moc.

Odpověď: odpovídal(a): Redakce , 29.07.2010 09:12


Obecně o drop shippingu – prodejce v ČR (dále jen prodejce) nejprve zboží nakoupí od zahraničního dodavatele (dále jen dodavatele) například za velkoobchodní cenu a poté prodá svému zákazníkovi v ČR (dále jen zákazníkovi) za maloobchodní cenu, zboží ale zasílá dodavatel přímo zákazníkovi. Na rozdíl od affiliate marketingu jsou na faktuře identifikační údaje prodejce a balík je opatřen logem prodejce.

Nejprve se podíváme na vlastnictví zboží, co se s ním vlastně děje.

Vlastnictví

Mohou nastat dvě situace:

A/ vlastnické právo přechází z dodavatele na prodejce a z prodejce na zákazníka

B/ vlastnické právo nepřechází na prodejce, přechází přímo z dodavatele na zákazníka

A/ V tomto případě vznikají patrně kupní smlouvy mezi prodejcem a dodavatelem a mezi prodejcem a zákazníkem.

  • Kupní smlouva mezi prodejcem a dodavatelem vzniká na základě tzv. drop shipping contractu, tedy neuzavírá se na každé zboží nová smlouva.
  • Kupní smlouva mezi prodejcem a zákazníkem vzniká objednáním zboží ze strany zákazníka a jejím potvrzením ze strany prodejce.

Zde nastávají dvě rizika. Drop shipping contract je velmi obecný dokument, nejsou zde popsány technické údaje o zboží a velmi jednoduše se tedy může prodejce dostat do stavu, kdy zákazníkům přichází zboží, které neodpovídá jeho představám. Druhým rizikem je to, že prodejce je odkázán na poctivost dodavatele, tedy že obsahem balíku je faktura se všemi náležitostmi včetně upozornění na to, že zákazník může od smlouvy odstoupit do 14 dnů, český návod, apod. Za všechna tato porušení bude zodpovídat prodejce, protože on má uzavřenou smlouvu se zákazníkem. Tzn. výhodu toho, že prodejce nemá sklady apod., vyvažuje nevýhodu, že vlastně podniká se silnou závislostí na poctivost a řádnost dodavatele.

V čem ale může vzniknout největší konflikt? Podle českého práva vlastnické právo vzniká zásadně převzetím věci. Je to především riziko pro potenciální zákazníky, že pokud prodejce nechce převzít zodpovědnost, může se začít vymlouvat na to, že vlastně nebyl vlastníkem daného zboží a že zboží pouze zprostředkoval. I toto je třeba vyřešit ve smlouvě a důsledně popsat průběh takové transakce, odpovědnost za vady a vztah dodavatel/zákazník a prodejce/zákazník.

B/ Je také možné se domluvit s dodavatelem, že vlastnické právo přechází z dodavatele přímo na zákazníka se všemi právními dopady. Pak ale vzniká otázka, jestli je to vůbec dropshipping nebo ne. Domnívám se, že by pak nebylo možné, aby na faktuře byly údaje prodejce, protože by prodejce prodával něco, co mu nepatří. Tento případ tedy uvažovat nebudeme.

Platba a daň z příjmu

Opět rozlišíme dvě situace:

A/ Zákazník zaplatí přímo dodavateli a ten dá prodejci provizi. Pak je příjem prodejce provize, kterou musí zahrnout do příjmů v přiznání k dani z příjmů fyzických osob nebo právnických osob (podle toho, jestli podniká jako OSVČ nebo s.r.o.).

B/ Zákazník platí přímo prodejci, který odvádí část dodavateli. Celá částka je pak příjem prodejce a to, co hradí dodavateli, je jeho výdaj. Opět se to projeví v daňovém přiznání.

DPH obecně

Zde je to nejkomplikovanější. Vždy platí fakt, že pokud příjmy prodejce dosáhnou 1 mil. Kč za 12 měsíců, musí se registrovat k DPH.

Proč jsme nejprve řešili to vlastnictví. Protože „pořízení zboží z jiného členského státu“ definuje zákon o DPH jako „nabytí práva nakládat jako vlastník se zbožím, které je odesláno nebo přepraveno…“.

Pořízení zboží v EU a DPH

Od DPH je osvobozeno zboží, které pořídil neplátce DPH do částky 326 tisíc korun hodnoty pořízeného zboží bez daně v běžném kalendářním roce. Pokud i dodavatel není plátcem DPH, nemusí se prodejce o DPH starat. Jakmile je ale tato hodnota překročena, musí se prodejce registrovat k dani a odvádět DPH.

Pokud je prodejce plátcem DPH registrovaným v ČR a pořizuje nové zboží (a nejde o auto) od dodavatele - plátce DPH v zahraničí, zboží prodejce doveze do ČR a je pořizováno pro jeho ekonomickou činnost, pak dodavatel bude fakturovat částku bez DPH. Prodejce má pak povinnost samovyměřit DPH na výstupu a současně má právo uplatnit stejné DPH na vstupu. Potom se DPH v součtu odvodu a odpočtu rovná nule.

Reklamace

Zde je důležité to, že prodejce má uzavřenu smlouvu se zákazníkem, pak z toho vyplývají všechny povinnosti včetně povinnosti řešit reklamace do 30 dnů, což je při této formě podnikání takřka nesplnitelný úkol a to je další riziko podnikání.

Způsob vyřizování reklamací by měl být popsán v drop shipping contractu. Většinou je tam ustanovení, podle kterého zboží prodejce pošle zpátky dodavateli a vrátí zákazníkovi peníze. Obecně bych nedoporučoval toto podnikání se zbožím, u které jsou časté reklamace, protože by se to mohlo prodejci prodražit.

Prodej vráceného zboží

Pokud zákazník vrátí zboží prodejci a ten mu vrátí peníze, vzniká otázka, co se zbožím. Opět záleží na smlouvě mezi prodejcem a dodavatelem v zahraničí. Může to být například takto:

Zboží stojí 100 Kč, které prodejce obdrží od zákazníka. Prodejce pošle dodavateli 70 Kč, tzn. 30 Kč je provize. Zákazník ale zboží vrátí prodejci a dostane zpátky 100 Kč. Prodejce zboží pošle dodavateli, který mu odvede 70 Kč (částky 100 Kč a 30 Kč se započtou) a oba budou na nule. Ve smlouvě se zpravidla jedná o měsíční nebo kvartální vyrovnání, takže se spočítají vzájemné pohledávky a závazky za větší období a vypořádají se.

Jiná situace by byla v případě, že se prodejce s dodavatelem domluví, že mu zboží zůstane. Daň při pořízení zboží byla už vyřešená. Při opětovném prodeji ale musíte zboží opět zatížit DPH, pokud jste plátcem DPH.

Závěr

Tato forma podnikání vyžaduje spolupráci s právní kanceláří.

Příklad drop shipping contractu: http://sweetsationtherapy.com/pdf/Drop_Ship.pdf


Tazatel bere na vědomí skutečnost, že odpovědi na jím položené otázky jsou výrazem subjektivního názoru odpovídajícího a nemusejí ve všech případech vyjadřovat jednoznačné a závazné výkladové pravidlo uvedeného problému. V případě, že by se tazatel chtěl uvedenou odpovědí a v ní obsaženou radou či názorem řídit, doporučujeme mu ještě konzultaci uvedeného problému s dalším odborníkem.
Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

DALŠÍ DOTAZY V SEKCI: FIRMY A PODNIKATELÉ

odpovídal(a): Redakce

Sdružení fyzických osob

Dobrý den, rozhodly jsme se s kamarádkou založit vlastní e-shop, tj. ve spolupráci 2 OSVČ:
1)Musíme pro tuto vzájemnou spolupráci uzavřít Smlouvu o sdružení, nebo je možné spolupracovat jen na základě ústní dohody (záleží rozhodnutí jen na nás)?
2)K e-shopu by byly napojeny 2 příjmové účty. Je možné, aby pro účely daně z příjmu jedna OSVČ přiznala příjmy z pouze z jednoho účtu a druhá OSVČ přiznala příjmy pouze z onoho druhého účtu (nebo musíme mít jen jeden účet v souvislosti se společným e-shopem a případně podepsanou smlouvou o sdružení)?
3) Pokud tedy bude e-shop veden dvěma OSVČ, mohou tyto osoby při daňovém přiznání uplatňovat rozdílným způsobem své náklady - tj. jedna jako skutečné náklady a druhá paušálem?
Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Kompletace PC sestav - živnost

Potřebovala bych vědět, jakou živnost si mám zřídit, když chci kompletovat počítače z originálních poč. komponentů. Popř. jaké je nutné vzdělání.


odpovídal(a): Redakce

OSVČ a pojistné

Dobrý den. Měl bych dotaz ohledně začátku podnikáni. V Pondělí 1.8. 2011 se chystám založit si živnost. Budu pracovat pro firmu (tiskárna) jako manager obchodního oddělení. Každý měsíc budu firmě fakturovat částku ve výši 13.000Kč.

Chtěl bych se zeptat, kolik budu platit na zdravotním a sociálním pojištění? Musím si platit i sociální pojištění? Příjmy budu mít jak z provozování živnosti, tak i z dřívějších dob z inevsticí.

Děkuji moc za velmi vzácné informace pro mne.

S uctivým pozdravem, Michal Glöckner


odpovídal(a): Redakce

Pojistné a podnikání držitelů ZTP

Dobrý den, má známá je v důchodu, má ZTP, pobírala invalidní důchod, nyní už pobírá starobní důchod. Chtěla by si založit živnost. Nevíme však,jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění. Můžete nám sdělit, jak vysoké by musela platit (měsíčně) pojistné na zdravotní a sociální pojištění? Hledali jsme to v zákonech, ale je to na nás moc složité. A číslo účtu pro placení zdr. a soc. pojištění obdrží poštou po ohlášení živnosti? Děkuji za odpověď. Spurný.


odpovídal(a): Redakce

Kdy začít podnikat

Dobrý den,jsem ještě zaměstnaná v pracovním poměru do konce srpna.Od září chci začít podnikat.Je výhodnější si vyřídit ŽL již nyní a 2 měsíce podnikat na vedl.OSVČ a nebo počkat s vyřízením a podnikáním až od 1.9.2011?Práci bych začala až od září t.r.Potřebuji si však již nyní pořídit drahý software ke své práci a další věci..Jak by to bylo s účtováním (odpisy)v případě, že bych měla ŽL až od září?


odpovídal(a): Redakce

Příspěvek na podnikání od ÚP

Dobrý den. V letošním roce jsem byla od 1.1. do 31.3.2011 v zaměst. poměru. Od 1.4. jsem evidována na ÚP. Uvažuji o začátku podnikání - obchod a prodej bez provozovny. Jak budu postupovat vzhledem k ÚP, až získám ŽL a jak bude probíhat mé vyúčtování daně z příjmu a záloh na zdravotní a socilání pojištění? Děkuji za odpověď. Bendová


odpovídal(a): Redakce

Začátek podnikání - zprostředkování

Dobrý den, chtěla jsem Vás požádat o Vaši radu ohledně začátku podnikání. Plánuji podnikat v oblasti zprostředkování prodeje služeb pro firmy, které sami služby nabízejí. Ze začátku bych zprostředkovávala prodej pouze přes internet ve formě poukázek, balíčů. Do budoucna bych teprve uvažovala o kamenném obchodě. A proto nevím, jakou formu podnikání zvolit, uvažovala jsem o ŽIVNOSTI (volné). Dále bych se chtěla zeptat, zda bude stačit, budu-li vést pouze daňovou evidenci? Pochybuji, že budu mít ze začátku velké obraty. Budu-li mít pouze internetový obchod, bude to mít na něco vliv? Děkuji předem za Vaši odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Přechod ze zaměstnání do podnikání

Dobrý den,chci začít podnikat, zatím jsem zaměstnanec, ale od srpna chci v zaměstnání dát výpověd a začít podnikat na ŽL. Bude se pro tento rok jednat o hlavní nebo vedlejší poměr.Jak budu platit zdravotní a sociální pojištění? Pokud budu mít provozovnu,potřebuji na její otevření nějaké povolení a na jaké úřady to musím nahlásit.Děkuji Kadlecová


odpovídal(a): Redakce

Složené odúročení

Dobrý den, chtěla jsem Vás poprosit o radu. Podle jakého vzorečku spočítat odečet každodenní částky. Například. Mám na účtě např. 100Kč, úrok jsou denně 2%, první den se mi strhne 2Kč (2% ze 100Kč), druhý den se odečte 1,96Kč ( 2 % z 98Kč), třetí den se mi strhne 1,96Kč ( 2% z 96,04Kč) atd, každý den. Kolik bude částka např. za 5 dní? Hledám konkrétní vzoreček, podle kterého se to vypočítává.( nejlépe v excelu) Děkuji Petra Vostřelová


odpovídal(a): Redakce

Půjčka - zástava nemovitostí

Dobrý den,rád bych Vás požádal o radu. V současné době mé závazky převyšují příjmy. Požádal jsem o bankovní půjčku oproti zástavě bytem. Problém je však v tom,že v kupní smlouvě je předkupní právo městského úřadu po dobu ještě 3let. Banky mě právě odmítli možnost financování z výše uvedeného důvodu. Děkuji za Vaši odpověď s pozdravem Petr Procházka.