Daňové poradenství

Nevíte si rady v oblasti daní? Daňových zákonů je celá řada a neustále se mění. Pokud máte otázku, týkající se právě této oblasti, naše poradna je vám k dispozici. Pomůžeme vám nalézt odpovědi na vaše otázky:

  • Daň z příjmů fyzických osob (slevy na dani, odečitatelné položky, osvobození od daně, daňové přiznání...) 
  • Daň z nemovitých věcí  (daňové přiznání, koeficienty,...)
  • Daň z nabytí nemovitých věcí (osvobození, určení základu daně,...)
  • Daň silniční  aj.

 

FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Omlouváme se čtenářům a uživatelům našeho Poradenského centra, ale poradna daně je dočasně uzavřena. Děkujeme za pochopení.

DOTAZY V SEKCI: DANĚ

odpovídal(a): Redakce

Vážený pane, chtěla bych Vás poprosit o…

Vážený pane, chtěla bych Vás poprosit o vysvětletní ustanovení ohledně licenčních poplatků u smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Rakouskem. V odstavci 1 tento článek uvádí, že mohou být tyto poplatky zdaněny v druhém státě. V druhém odstavci 2 licenční poplatky uvedené v odstavci a (patenty, ochranné známky atd) také ve smluvním státě. Jak tedy mají být zdaněny poplatky uvedené v odstavci b (autorská práva)? To zde není jednoznačné. Děkuji předem za vysvětletní.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den pane doktore! Mám dotazy k leasingu.…

Dobrý den pane doktore! Mám dotazy k leasingu. Jsem OSVČ, vedu DE, a nedávno jsem si vzal os. auto na leasing, mám ho v TP ale na své RČ, ne na IČO. Tzn., že auto asi není v majetku firmy? Chápu správně, že 1.) musím vést knihu jízd a rozlišovat v ní soukromé a pracovní cesty? 2) Z prac. cest pak lze uplatnit paušál na km + náklady na PHM (buď doloženými paragony nebo podle průměru)? 3.) Lze nějakým způsobem zahrnout splátky leasingu nebo jejich část do nákladů pro daň z příjmu? Děkuji za odpověď.odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, prosil bych o radu. Jsem šest let…

Dobrý den, prosil bych o radu. Jsem šest let zaměstnaný a zároveň OSVČ, plátce DPH. V roce 2004 jsem byl od 6.5. ? 31.12. práce neschopen (neschopnost stále trvá). Základ daně u zaměstnavatele činí za rok 2004 40902 Kč, základ daně z podnikání je 3500 Kč. Mimo to jsem dostal nemocenské dávky 58 483 Kč. 1. Jak je to v mém případě s minimálním základem daně 2. Syn (není živnostník) za mě vykonal nějaké zakázky, abych neztratil odběratele, takže v mém přiznání k DPH a k dani z příjmu jsou tato plnění uvedena i přesto, že jsem byl v té době v pracovní neschopnosti. Synovi jsem žádné peníze za toto nevyplácel. Vidíte v tom nějaký problém? Děkuji mockrát za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, může stavební firma která zaměstnává…

Dobrý den, může stavební firma která zaměstnává vlastní stavební dělníky (a ti jsou plně pracovně vytíženi) zadat část zakázky živnostníkovi, který nemá vlastní zaměstnance a práci vykoná sám. Jedná se o výpomoc, kdy je nutné dodržet termín dokončení stavby. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, podnikatelka dostala dotaci od Úřadu…

Dobrý den, podnikatelka dostala dotaci od Úřadu práce na nákup přístroje na broušení skla. Během podnikání - 4 měsíce nevyděla ani korunu a činnost přerušila. Dotaci postupně splácí a zařízení si nechala. Může si dát celou dotaci do nákladů? Cenu přístroje musí dát do příjmů, takže vlastně vyjde 0. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Pokud byl příjem z nezávislé činnosti 0 Kč za rok…

Pokud byl příjem z nezávislé činnosti 0 Kč za rok 2004 a jiný příjem neexistuje, je povinost podat daňové přiznání?


odpovídal(a): Redakce

Dobrý večer, prosím o radu co je možné uznat jako…

Dobrý večer, prosím o radu co je možné uznat jako daňový výdaj event. pak také příjem v následujícím případu. Podnikám jako FO, vedu DE. 31.7.2004 jsem na úvěr (mám úvěrovou smlouvu)zakoupila auto. Hodnota auta byla 165.000,--, akontace 65.500,--, úvěr 99.500,--. 30. 9. 2004 mi bylo auto ukradeno. Úvěrové splátky jsem zaplatila tři (á 4.061,--). Pojišťovna poté co obdržela vyjádření policie, že je pachatel neznámý, zaslala pojistné plnění úvěrové společnosti, která mi po odečtení všech svých pohledávek vrátila 18.707,-- Kč. Děkuji za váš názor a vaši radu.


odpovídal(a): Redakce

Koncem roku 2004 jsem převedl ze svého účtu na…

Koncem roku 2004 jsem převedl ze svého účtu na účet veřejné sbírky na pomoc Asii částku 3000,- Kč. Mohu tento dar uplatnit jako odpočitatelnou položku, když nemám jiný doklad, prokazující poskytnutí daru, než výpis ze svého účtu?


odpovídal(a): Redakce

Vážený pane, prosím o radu při vyplňování…

Vážený pane, prosím o radu při vyplňování daňového přiznání. Jsem občan Polské republiky a do konce března 2004 jsem byl zaměstnancem polské firmy se sídlem Gdaňsku. Odvody na sociální a zdravotní pojištění tak i daně byly odvedeny v Polsku. Od dubna 2004 jsem zaměstnancem firmy DHL se sídlem v Praze a jsem tak daňovým rezidentem v ČR. Prosím, který formulář daňového přiznání mám použít a jsem povinný zahrnout do tohoto daňového příznání také příjmy z Polska za první tři měsíce ? Je ještě něco , co bych neměl opomenout ? Děkuji za odpověď. S pozdravem a přáním pěkného dne ...


odpovídal(a): Redakce

Prosím o zodpovězení nejasnosti v daňové…

Prosím o zodpovězení nejasnosti v daňové problematice: Minimální daň se nevztahuje mimo jiné na podnikatele, kteří zahájili svoji činnost nebo podnikají druhým rokem. Vztahuje se tento fakt na spolupracující osobu ? konkrétně dcera podniká prvním rokem na živnostenský list otce?odpovídal(a): Redakce

Dobrý den. Pracuji jako OSVČ v 1 pokoji svého…

Dobrý den. Pracuji jako OSVČ v 1 pokoji svého bytu, kde bydlím. Jak si uplatnit úměrné náklady na provoz bytu v souvislosti s podnikáním. POdle jakého zákona či jakým způsobem? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Jsem povinná přeřadit budovu obchodu z 5 skupiny…

Jsem povinná přeřadit budovu obchodu z 5 skupiny do 6, když již tuto budovu odepisuji 10 let. V přechodných ustanoveních je, že budovu kterou jsem pořidila do konce roku 2003 nemusím přeřazovat, pochopila jsem to dobře, že nemusím. Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Mám uzavřeno důchodové připojištění se státním…

Mám uzavřeno důchodové připojištění se státním příspěvkem a současně důchodové pojištění. Pro roční zúčtování daně ze závislé činnosti za rok 2004 jsem odevzdala svojí mzdové účtárně potvrzení o naspořených částkách (pro úlevu na daních potvrzeno 2x12000,-Kč) a doufala, že mi budou ze základu daně odečteny. ALE: prý musím doložit sjednání cílové částky (?), jinak nemohu úlevu na daních žádat. T.zn. pokud nemám v pojišťovně sjednánu cílovou částku k výplatě, ale rentu, nemám nárok (odvolávka na §15, odst.10 zák.568/92Sb.). Je to možné? A pokud ano, proč na to pojišťovny neupozorní a posílají mi potvrzení pro účely úlevy na daních? Děkuji.


odpovídal(a): Redakce

Minulá účetní dělala odpis na krátkodobý majetek…

Minulá účetní dělala odpis na krátkodobý majetek do 40.tis.(PC,monitory,tiskárny....)Hodnota majetku byla 55 746,-Roční odpis byl 5994,- po dobu 6,měs/999,-Kč)V loňském roce je pořízen majetek za 531 373,-Kč můžu udělat také odpis na krátkodobý majetek.Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Vážený pane doktore, prosím o radu, jak chápat ve…

Vážený pane doktore, prosím o radu, jak chápat ve smlouvě o zamezení dvojího zdanění s Litvou ustanovení článku 12 při zdaňování licenčních poplatků. Odst. 1 říká, že mohou být zdaněny i v druhém smluvním státě (v Litvě). Odstavec 2 pak říká, že mohou být zdaněny také v prvním státě (ČR) max. 10 % hrubé částky poplatku. Jak tato dvě ustanovení chápat? Je možné v autorské smlouvě smluvit, že celý poplatek bude zdaněn v Litvě a zde u nás nezajišťován? Děkuji za předem za vysvětlení.


odpovídal(a): Redakce

Vysvětlila jsem si minimální základ daně dobře,…

Vysvětlila jsem si minimální základ daně dobře, když se domnívám,že na toho kdo začal podnikat (ŽL) v roce 2003 a nebo 2004 se nevztahuje.


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, vstupenky na benefiční koncert jako…

Dobrý den, vstupenky na benefiční koncert jako příjem,patří do seznamu služeb se sniženou sazbou DPH ( 5%)? Díky za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Dobrý den, mám osobní auto v obchodním majetku,…

Dobrý den, mám osobní auto v obchodním majetku, vedu DE, mohu uplatnit náklady na PHM a zároveň si vypočítat cestovní náhrady za ujeté kilometry ( počet kmx3,50Kč + počet km x spotřeba x sazba?) Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Pokud se na důchodce nevztahuje minimální základ…

Pokud se na důchodce nevztahuje minimální základ daně, může si tedy uplatnit ztrátu z předchozího období, tedy od r. 1999 a odečíst od zisku za rok 2004?


odpovídal(a): Redakce

Vážený pane doktore, rozhodl jsem se podat…

Vážený pane doktore, rozhodl jsem se podat přiznání k dani z příjmů FO typu A pomocí on-line formuláře. Platí i při tomoto přiznání povinnost doložit přílohy (potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a z funkčních požitků a o sražených zálohách...). Pokud ano, jakou formou? Existuje možnost elektronického podání příloh? Děkuji za odopvěď