FORMULÁŘ PRO VLOŽENÍ DOTAZU:

Pro pokládání dotazů do poradny je nutné, abyste se přihlásili! Učinit tak můžete ZDE

DOTAZY NA TÉMA POPLATKY ZA STUDIUM

odpovídal(a): Redakce

Maximální doba studia

Dobrý den. Co se dle zákona rozumí pod pojmem - maximální délka studia - ? Je v souladu se zákonem rozhodnout o stanovení poplatků za delší studium při překročení dalších 6 měsíců studia, pokud k překročení dalších 6 měsíců dojde po uplynutí maximální doby studia?


odpovídal(a): Redakce

Poplatky za překročení

Dobrý den, po maturitě na gymnáziu se syn 28.8.2009 zapsal na BC.studium na přírodovědecké fakultě UPOL, ale od 2.9.2010 přešel na magisterské studium na LF UPOL. Toto studium zakončí poslední státní zkouškou dne 23.5.2017. Dne 25.8.2016 došlo k prodloužení studia v akademickém roce 2015/2016 a za započetí 6 měsíců prodloužení studia mu rektorát univerzity vymeril poplatek 20.000,- kc.Všechny zkoušky mel hotove do 25.8.2016, v tu dobu mu zbývala nejaka praxe,jeden povinny predmet a asi 3 stanice. Napsal odvolání s žádosti o snížení poplatku, na který bylo reagováno zamítave. Zaplatil tedy cely vymereny poplatek. Dne 23.2.2017 mu byl vyměřen druhy poplatek 20.000,- Kč, a to v době, kdy mu zbývá poslední státní zkouska. Pokud bude úspěšný, bude jeho studium touto zkouškou skončeno. Domnival se, ze rektorát toto vše posoudí a sníží vyměřeny poplatek, napsal odvolání. Reakce rektorátu byla opět zamítava. Domnívám se, ze se k němu rektorát stavěl velmi necitlivě, zejména, když nepřekročil ani polovinu 6 měsíců. Přičemž rektorat argumentuje, ze v den vydání tohoto rozhodnuti nebyl splněn povinny předmět s kreditovanou hodnotou 24 kreditu, což podle syna navazuje na rozvrh praxi a jednotlivé státní zkousky, nyní vše splneno, jinak by nebyl připuštěn k poslední státní zkoušce. Podotykam, ze mu bylo zamítnuto od začátku studia na LF rovnez ubytovací stipendium. Prosím o vas názor. Děkuji.odpovídal(a): Redakce

Studium dvou bakalářských oborů

Dobrý den, chtěla bych se zeptat na poplatky týkajících se studia 2 bakalářských oborů. První studuji prezenčně a příští rok jej dokončím. Příští rok však, ale nastupuji na druhý bakalářský obor a to kombinovaně (budu tedy 1 rok studovat obě školy). Pochopila jsem správně, že bych měla platit 1 rok, ale u kombinovaného studia by se jednalo o "pár" korun? Děkuji za Vaši odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Poplatek za delší studium

Dobrý den, syn studoval 3 roky bakalářský program na ČZU. Teď studuje ČVUT bakalářský program 2 rok. Z ČVUT mu přišel dopis, že má zaplatit 24.400,- Kč za překročení doby studia bakaláře. Ráda bych se zeptala, zda se ho týká novela školského zákona a měl by podat odvolání. Děkuji za odpověď Tučová


odpovídal(a): Redakce

Výpočet odstudované doby

Dobrý den, prosila bych o Vaši radu. Úspěšně jsem na VŠ absolvovala bakalářské studium a pak začala studovat navazující magisterské studium, které jsem ale po roce a půl studia nechala a odjela do zahraničí. Nyní bych ráda magisterské studovala, ale na jiné škole a chtěla bych si k tomu dálkově přidat dalšího bakaláře. Otázkou ale je, zda si budu muset platit bakaláře i magisterské zvlášť za každý obor, protože to by mi zruinovalo peněženku. A taky se chci zeptat, jak se mi vypočítá ta doba, kterou budu platit. Na Když jsem magisterské studovala rok a půl, budu mít ještě půl roku bezplatně nebo rok a půl, anebo nemám už nárok na bezplatné magisterské studium. Taky by mě zajímalo, od kdy se ta doba počítá, protože zimní semestr jsem už do školy nechodila, ale fakulta mi poslala list o ukončení až v březnu a to ještě s měsíční výpovědní lhůtou, takže to se mi asi bude počítat, že jsem magisterské studovala i v ketním semestru, ne? Status studenta jsem tak ztratila někdy v dubnu, byť do letního semestru jsem se ani nezapsala. Prosím, předem děkuji za radu a zodpovězení všech mnou kladených otázek. J.


odpovídal(a): Redakce

Obrana proti rozhodnutí rektora

Dobrý den, začala jsem studovat dálkově veřejnou vysokou školu. Z nedostatku času jsem přestala školu navštěvovat. Po několika letech se mi škola ozvala s vyměřeným poplatkem za dlouhé studium. Poplatek je přes 19 tisíc. Dotazem na studijní odd. jsem zjistila, že jsem neukončila studium. Rada zněla ukončit studium a požádat rektora školy o pominutí poplatku. Studium jsem ukončila. Poplatek mi rektor školy neprominul. Mohu se nějak bránit? Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Poplatky na magisterském studiu

Dobrý den, měla bych dotaz ohledně financování studia. Neúspěšně jsem absolvovala 6ti letý magisterský obor. Při aktualním studiu bc. mi již škola vyměřila poplatky za překročení doby studia nad standartní 4 roky na bc. Chtěla bych se zeptst jak je to se studiem navazujícim 2letém magisterském. To bych již poplatky neplatila. Nebo jak přesně se to na navazujícím studiu započítává? Děkuji za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Studium magisterského studia

Dobrý den, ráda bych se zeptala, jaké mi hrozí poplatky za delší/další studium. V roce 2011 jsem úspěšně ukončila studium medicíny. Od ak. roku 2013/2014 studuji bakalářský program Teologické nauky kombinovaný, 4 letý. Od prosince 2016 mám uznanou dobu rodičovství na 3 roky. Nyní jsem se rozhodla přihlásit na NMgr Teologické nauky, 2 letý, od roku 2017/2018 s tím, že bakalářský program nedokončím. Nevěděla jsem totiž, že se na NMgr. mohu přihlásit na základě magisterského studia medicíny, že Bc není potřeba, takže vzheldem k času, kterého mám málo na mateřské jsem se rozhodla vystuodvat rovnou Mgr, bez ukončení Bc - co to pro mě z hlediska polatků za studium znamená? Děkuji za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Studium dvou oborů

Dobrý den, chtěla bych se pouze ujistit, že jsem správně pochopila systém poplatků za studium. Studuji souběžně dva bakalářské obory (jeden prezenčně, druhý kombinovaně). V případě, že bych si délku studia kombinovaného oboru protáhla na 4 roky a prezenční studium splnila v řádných 3 letech, vznikla by pro mne nutnost poplatku za studium? Oba obory bych dostudovala do 26 let. Předem děkuji za odpoveď.


odpovídal(a): Redakce

Poplatky po ukončení studia

Dobrý den, na VŠ mi vznikla povinnost platit poplatek za delší studium. S poplatkem jsem se již smířila a jeho platnost je pro období od 1.10.2016 do 1.4.2017 V lednu jsem ze zdravotních důvodů studium přerušila. Přerušení trvá do konce tohoto letního semestru. Nyní jsem se však rozhodla, že ve studiu již nehodlám pokračovat a podávám žádost o zanechání studia. Chci se jen ujistit, že v takové situaci (během přerušení a po následném zanechání studia) již není VŠ oprávněna nárokovat si žádné další poplatky. Předem děkuji za reakci.odpovídal(a): Redakce

Další magisterské studium

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda v případě úspěšného ukončení magisterského studia (3+2) ve 24 letech můžu dále studovat jiné vybrané magisterské studium bez poplatků. Vzhledem k tomu,že studium je do 26 hrazeno státem,tak by mělo být vše v pořádku. Dále pak,pokud po úspěšném ukončení magisterského studia jsem přijat na další magisterské studium, tak doba mezi ukončením a zápisem do dalšího studia se bere jako "příprava ke studiu" a není nutné se hlásit na úřad práce(platba zdravotního pojištění) nebo zde záleží na konkrétni pojištovně ? Děkuju


odpovídal(a): Redakce

Přestup na VŠ

Dobrý den, je VŠ, konkrétně UK, oprávněna nárokovat si poplatek za delší studium, když jsem v říjnu 2016 nastoupila do prvního ročníku navazujícího magisterského studia? Bakalářské studium jsem řádně ukončila v červnu 2016 v době 3+1 roky, s tím, že 3 roky jsem studovala na VŠE, poté plynule přestoupila VŠFS a zde během zbývajícího roku odstátnicovala. Doba bakalářského studia tedy nepřekročila standardní dobu zvětšenou o jeden rok. Všechna studia na sebe plynule navazují a je mi 23 let. Jak je možné, že si škola nárokuje v prvním ročníku navazujícího magisterského studia poplatek za delší studium? Proti rozhodnutí jsem se odvolala, ale moje žádost o prominutí/snížení školného byla zamítnuta. Je postup ze strany UK správný? Děkuji, M.


odpovídal(a): Redakce

Poplatky za studium

Dobrý den, mám dotaz ohledně poplatků za studium. Studovala jsem bakalářský obor, který jsem po jednom roce ukončila. Další bakalářské studium jsem již ukončila řádně po třech letech. Chci se zeptat, zda v případě, že nastoupím na nový bakalářský obor, budu platit poplatek za studium. Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Poplatky na vysoké škole

Dobrý den, měl bych dotaz. Jak je to s placením studia pokud jsem již studoval 2 roky na VŠ a ukončil studium a teď jsem si podal přihlášku na jinou VŠ a dostal bych se tam . Budu mít 2 roky studia zdarma a 3 už si budu muset platit nebo je to do 26 let zdarma. Je mi 22 let děkuji za odpověď .


odpovídal(a): Redakce

Nezaplacený poplatek

Dobrý den, překročila jsem standardní dobu studia, škola mi tedy vyměřovala poplatek za studium. Naposledy mi byl vyměřen poplatek v květnu na 6 měsíců. V srpnu jsem úspěšně složila státní zkoušku. Zaplatila jsem tedy poplatek odpovídající době studia od května do září. Škola mne kontaktovala s tím, že musím zaplatit za celé vyměřené období, tedy až do listopadu, protože jsem nepožádala o snížení poplatku za studium do 30 dní od vyměření poplatku. Jenže já jsem nemohla požádat o snížení z důvodu úspěšného složení státní zkoušky, když jsem v květnu ještě nevěděla, jestli a kdy ji složím, tedy uvedený důvod ještě nenastal. Přijde mi to jako nesmysl. Vzhledem k tomu, že složení státní zkoušky je ukončením studia, domnívám se, že škola po mně nemůže vymáhat zaplacení poplatku za studium za období, kdy jsem již nebyla studentkou školy. Jak mohu takovou situaci řešit?


odpovídal(a): Redakce

Souběžná doba studia

Dobrý den, Chci se zeptat, jak je to s poplatky za studium na VŠ. Můj případ: V prvním mém roce studia na VŠ jsem studoval kombinovaně na ČZU a prezenčně na UK. Studium na ČZU jsem zanechal po prvním semestru a prezenční studium na UK jsem po prvním roce (Druhém semestru) ukončil. Teď studuji třetím rokem (6. semestr) na UK jiný obor, na téže fakultě. Chci se zeptat, jestli mi tedy bude vyměřen za tento poslední semestr studia poplatek za studium, či ne. Z definice nevím, jestli se ten první semestr, kdy jsem studoval souběžně UK a ČZU počítá z hlediska poplatků jako jeden půlrok, či dva semestry, čili rok. Děkuji předem za odpověď, hezký den


odpovídal(a): Redakce

Poplatky za delší studium

Dobrý den, chtěla bych se zeptat ohledně poplatků za studium. Již dříve jsem vystudovala bakalářské a magisterské studium, které jsem úspěšně absolvovala. Později jsem začala ještě dálkově studovat bakalářský obor, který jsem však nedodělala (v posledním ročníku). Nyní uvažuji ještě o dalším dvouletém navazujícím magisterském studiu. Můžete mi prosím poradit, zda by se mě týkaly poplatky za delší nebo další studium? Děkuji za odpověď.


odpovídal(a): Redakce

Poplatky po zanechání studia

Dobrý den, chci se zeptat ohledně poplatků za studium. Studuji 1.semestr studia bakalářského studia, ale nechci v nynějším studiu dále pokračovat a chci se přihlásit na magisterský program na jinou VŠ. Je to nyní tak, že na magisterský progrm budu mít už jen 5,5 roku nebo stále 6 let? Děkuji za odpověď


odpovídal(a): Redakce

Poplatky

Dobrý den, chtěla bych poradit s poplatky za studium. Konkrétní datumy: Bc studium úspěšně ukončené: 2.9.2004-8.6.2007 navazující Mgr.úspěšně ukončené: 7.9.2007-3.6.2009 nyní studující: Bc studium od: 1.9.2015 nenavazující (5ti leté) Mgr. od 1.9.2016. Mám v plánu Bc studium do konce tohoto semestru ukončit a chci se zeptat,jestli by mi v případě ukončeného Bc studia byly vyměřeny nějaké poplatky v současném 5ti letém studiu. Či je lepší Bc studium přerušovat,co to půjde,změní se něco? Navíc mi bylo v 5ti letém programu zkrácena doba studia o 1 semestr (a pokud si nechám uznat další rok další předměty z "ukončeného" Bc),je pravděpodobnost dalšího zkrácení 1 semestru.Bude to mít vliv? Děkuji


odpovídal(a): Redakce

Výpočet doby studia

Dobrý den, zajímalo by mě pokud jsem 8.7.2015 nastoupila na UTB, kde jsem do 21.10.2016 byla vedena jako student, ale mezitím jsem byla přijata na Mendelovu univerzitu, studium na této škola začalo 12.7.2016. Studuji zde 3.letý bakalářský obor. Je možné, že za nějakou část studia budu muset platit za překročení doby studia ? Děkuji za odpověďPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.